Pitäjät Hauho

Alvettulan kuolinisku? Sekä koulu että päiväkoti lakkautuslistalla.

Kuva: Merja Hirvisaari

Hämeenlinnan huonoon taloustilanteeseen etsittyjen ratkaisujen joukossa on Alvettulalle pelkkiä huonoja uutisia. Leikkauslistalle ovat joutuneet sekä päiväkoti että koulu. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa keskiviikon kokouksessaan.

Lakkautuspäätöksen ovat valmistelleet Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja sekä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. He olivat molemmat mukana työryhmässä, joka selvitti lapsimäärän kehityksen vaikutusta varhaiskasvatuksen rakenteellisten paikkojen määrään ja palveluverkkoon Hämeenlinnassa. Heidän lisäkseen työryhmässä olivat palvelusuunnittelijat Matti Putkonen ja Riitta Patovuori, controller Leena Thure, pääluottamusmies Erja Oksa, asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä, kiinteistöpäällikkö Petri Ylämurto ja erityissuunnittelija Ismo Hannula.

Elina Oja kertoo, että esityksen taustalla on Alvettulan päiväkodin huono kunto. Palveluverkkoa tiivistetään luopumalla erityisen huonokuntoisista tiloista, jotta vältytään kalliilta peruskorjauksilta.

Hauholaiset vanhemmat ovat ihmetelleet Alvettulan sulkemista, kun sinne eivät kaikki halukkaat edes ole mahtuneet, mutta Ojan mukaan Alvettulan tilat eivät sovellu päiväkotitoimintaan.

– Alvettulaan ei mahdu enempää lapsia, koska ahtaiden tilojen ja niihin liittyvien rajoitusten takia voimme sijoittaa sinne vain 14 lasta; vaikka Alvettulan päiväkodissa voisi lain ja henkilöstömäärän puolesta olla 21 lasta. Hauhon päiväkoti ei ole tällä hetkellä täynnä, Oja sanoo.

Myös terveystarkastaja on puuttunut Alvettulan päiväkodin tilojen huonoon kuntoon.
– Pintamateriaalien peruskorjaus on tiloissa tehty, koska se on ollut edellytyksenä toiminnan jatkamiselle, mutta kuten terveystarkastaja toteaa, tilat ovat pienet ja ahtaat, ja niiden käyttöön liittyy rajoituksia. Näitä puutteita ei pintaremontti ratkaise, Oja toteaa.

Alvettulan koulun tuki ry:n puheenjohtaja Pekka Verho sanoo, että hänen haastattelemansa lasten vanhemmat haluaisivat silti jatkaa tiloissa.

– Tila on heidän mielestään riittävän hyvä ja sijainti erittäin hyvä verrattuna siihen että joutuisi kuljettamaan lapsia kirkonkylälle.

Lapsivaikutusten arvioimisesta lapsiystävällisyydestään palkitussa Hämeenlinnassa Oja toteaa, että varhaiskasvatusympäristön on lain mukaan oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Lisäksi toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys.

– Kaikki nyt lakkautettavaksi esitettävät yksiköt ovat joko huonokuntoisia ja tiloiltaan puutteellisia tai toimivat jo väistötiloissa, Oja kertoo.

– Lähtökohtaisesti muutos voi olla lapselle haastava, mutta kun se valmistellaan huolellisesti ja toteutetaan lasta kuunnellen ja kunnioittaen, voi muutoksella olla myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Lapsille tärkeitä asioita varhaiskasvatuksessa ovat kuitenkin turvallinen ilmapiiri, mielekäs tekeminen ja kaverit. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen varhaiskasvatus toteutuu myös uudessa ympäristössä, sanoo Oja.

Alvettulan kylälle sekä koulun että päiväkodin lakkauttaminen olisi raju isku. Esityksessä todetaan kuitenkin myös, että esiopetuksen sijoittaminen nykyistä enemmän alakouluille on sekä lapsimäärän kehityksen että esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittymisen kannalta perusteltua.

– Suunnitelmana on siirtää 2–3 esiopetusryhmää Seminaarin kampukselle. Oppilasmäärän laskiessa vastaavia siirtoja voidaan jatkaa myös muiden koulujen osalta, työryhmä esittää.

Oja sanoo kuitenkin, että tätä ratkaisua ei ole harkittu Alvettulassa. Se, ovatko sulkemisesta saavutettavat säästöt varmasti suurempia kuin kuljetuksista aiheutuvat uudet kustannukset, selvitetään Ojan mukaan siinä yhteydessä, kun Alvettulan koulun lakkauttamista selvitetään.

Viime viikon Keski-Hämeessä alueen kiinteistönvälittäjät kertoivat uudesta ilmiöstä, josta myös Yle uutisoi äskettäin: maaseudun omakotitalot ovat alkaneet mennä kaupaksi. Kysyimme, eikö ole kovin lyhytnäköistä politiikkaa Hämeenlinnalta, jos pitäjien voimavara lapsiperheiden houkuttelijana torpataan varhaiskasvatus- ja kouluverkkoja kutistamalla.

–  Korostan, että selvitys perustuu tämänhetkiseen tietoon ja tilanteeseen, vastasi varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja.

Alvettulan koulun tuki ry lähetti tiistaina Hämeenlinnan päättäjille vetoomuksen koulun ja päiväkodin puolesta. Siinä vanhemmat toteavat, että heitä on petetty, koska lakkautusesitys tulee, vaikka lasten lukumäärä on kasvanut.

Yle Häme teki lähetyksen Alvettulan koululta tiistaina: https://yle.fi/uutiset/3-11544690

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat