Pitäjät Hauho

Alvettulassa etäopetus on saanut luovuuden kukkimaan

Alvettulan koulun henkilökuntaa

Poikkeusolot ovat saaneet opettajat miettimään uusia opetustapoja ja toisaalta oppilaat ovat joutuneet uuden eteen. Valtakunnallisestikin koulut ovat onnistuneet vaativassa tilanteessa hienosti. Myös pitäjien pienissä kouluissa on onnistuttu, ja Alvettulassakin kaikki on sujunut hyvin.

Kysyimme Alvettulan opettajilta samat kuusi kysymystä siitä, miten opetus on toiminut kyläkoulussa:

1. Mikä on ollut haastavinta etäopetuksessa?
2. Työllistääkö se enemmän kuin normaali opetus?
3 Vaihdetaanko opettajien kesken ideoita ja autetaanko toinen toista?
4. Onko vanhemmilta tai lapsilta tullut kommentteja?
5. Miten lapset ovat etäopetukseen suhtautuneet?
6. Onko syntynyt jo luovia ratkaisuja opetukseen?

Johanna Hämäläinen
Kiertävä kieltenopettaja Alvettulan koulussa ja Hauhon Yhtenäiskoululla

1. Haastavinta etäopetuksessa on ollut pitää huoli sitä, että tunnin aikana kaikkia osallistetaan ja aktivoidaan. Pidän käytänössä kaikki tuntini liveyhteyden kautta ja suurempien ryhmien kautta tämä on välillä haaste. Toiminallisuuden lisääminen kieltenopetukseen ollut vielä haastavaa, mutta ideoita on kehitteillä.

2. Tähän mennessä etäopetus on työllistänyt enemmän kuin lähiopetus. Uuden normaalin löytäminen ja uusien työtapojen kehittäminen vaatii tunteja.

3. Opettajien kesken vaihdamme ajatuksia ja viestejä laitetaan, jos kaipaa tukea johon-nkin asiaan. Apu on löytynyt aina tarvittaessa.

4. Vanhemmat ovat tsempanneet ja omaan suuntani on tullut lähinnä positiivista viestiä siitä miten hommat ovat sujuneet. Oppilaiden palaute on ollut enemmän välitöntä tunnin aikana tullutta kommenttia, mutta kavereita osa kaipailee.

5. Oppilaat ovat olleet hyvin joustavia ja hypänneet hienosti kelkkaan mukaan. Suurin nosa osallistuu opetukseen nomalla persoonallaan hyvin nsamalla tavalla kuin lähiope-ntuksessakin.

6. Liveyhteyksien kautta olem-nme tehneet paljon asioita, joita tunnilla normaalistikin tehtäisiin: tietyt rutiinit ovat pysyneet ja uusiakin on tullut. Näyttöä jakaen pystyy pelaamaan monia sähköisiä kieltenoppimispelejä (Kahoot, Quizziz mm. olleet käytössä) ja esitelmiäkin on pidetty.

Sähköiset oppimisympäristöt (Hangouts MEET ja Google Classroom ovat käytössä alakoululaisten kanssa, Microsoft Teams yläkoululaisten kanssa), ovat myös käytössä ja sitä kautta materiaalien jakaminen ja tehtävien palautus on ollut näppärää. Näitä on ollutkin käytössä jo lähiopetuksessakin. Toiminnallisuuden suhteen on tosiaan vielä luovia ideoita kehitteillä.

Anne Keto
Alvettulan koulun kouluohjaaja

1. Työkuvaani kuuluu tällä hetkellä tukea oppilaita matematiikassa, lukemisessa, kirjoittamisessa ja käsitöissä. Wilman kautta sovimme päivän ja ajan kun tapaamme Hangoutsissa. Tämän ohjelman kautta juttelemme oppilaiden kanssa ja käymme läpi päivän tehtäviä ja katsomme ovatko ne sujuneet.

2. Haastetta tuo se, että oppilaat muistavat tulla tapaamisiin sovittuina hetkinä.

3. Opettajien kanssa olen yhtey-ndessä ja heiltä saan tietoa, jos nkantavat huolta oppilaan oppimisesta, ja näin pystyn tarjoa-nmaan siihen tukea.Vastaan myös koulukirja- ja tarviketilauksista ensi lukuvuodeksi.

4. Tähän mennessä sovitut oppilaiden tapaamiset on otettu hyvin vastaan, ja tarkoitus olisikin vähän helpottaa vanhempien kuormittumista.

Piia Palander
Luokanopettaja

1. Haastavin vaihe on jo ehkä takanapäin. Oli haastavaa miettiä ja suunnitella oma etäopetus niin, että se olisi toimiva ja oppimista tukeva ja oppilaiden ja kotien lähtökohdat huomioiva.

2. Alkuun kyllä. Työ on vaatinut paljon suunnittelua ja toteuttaminenkin vie aikaa. Ohjeiden laatiminen täytyy tehdä erityisen huolella nyt, kun opetus ei tapahdu kasvokkain. Kaiken suunnittelun, tehtävien laatimisen ja oppilaille annettavan palautteen lisäksi on myös ihan oppitunteja joka päivä videon välityksellä.

3. Meillä on aina perjantaisin opekokous videon välityksellä, jossa vaihdamme kokemuksia ja jaamme vinkkejä. Kuitenkin jokainen opettaja on aika itsenäisesti suunnitellut sen, miten järjestää etäopetuksen oman luokkansa kanssa.

4. Vanhemmilta tullut palaute on ollut selkeästi positiivisen puolella. Luokkani kaikilla oppilailla on etäopiskeluun tarvittavat laitteet ja yhteydet kotona, joten senkin puolesta meillä on hyvät mahdolliset laadukkaaseen etäopetukseen. Lainasimme koulun tieto-nkoneita perheisiin, joissa ei omia laitteita ollut. Myös kodit novat tukeneet asiassa hienosti!

5. Mielestäni hyvin. Oppilaat nosallistuvat aktiivisesti video-noppitunteihin ja tekevät tehtävät sovitusti. Toki muutaman oppilaan kanssa on joutunut enemmän ohjaamaan ja myös huolehtimaan, että tehtävät tehdään, mutta kyllä on selkeästi kuitenkin semmoinen positiivinen suhtautuminen tähän asiaan. Toki oppilaat kaipaavat koulukavereita ja osa ihan itse koulunkäyntiäkin, mutta näemme toisemme sentään päivittäin videon välityksellä.

6. Luovasta en tiedä, mutta mielestäni olen löytänyt hyvin toimivan ratkaisun. Aamulla lähetän päivän koulutehtävät Wilman kautta oppilaille ja vanhemmille. Aamulla pidämme myös oppitunnin tai kaksi ja usein tapaamme iltapäivälläkin videon välityksellä, jolloin esittelemme päivän aikana tekemiämme tehtäviä. Päivään sisältyy aina pari tuntia kontaktiopetusta videon välityksellä ja myös omatoimista tehtävien (esimerkiksi erilaisten projektitehtävien) tekemistä.

Jukka Isotalo

Jukka Isotalo
Rehtori

1. Toimintapojen valinta ja tehtävien laatiminen niin, että oppilaan motivaatio ja vuorovaikutus etänä säilyy.

2. Kyllä. Suunnitteluun ja oh-njeiden antoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi päivittäisten live-opetustuokioiden lisäksi oppilaat palauttavat opiskelupäiväkirjoja ja projekteja tarkastettavaksi. Opettajan säännöllinen ja kannustava palaute on ensiarvoisen tärkeää!

3. Totta kai, niin paljon kuin se vaan on eri ikäisistä oppilaista johtuen mahdollista. Tärkeitä ovat myös henkilökunnan yhteiset säännölliset kohtaamiset, nekin netin välityksellä.

4. Vanhemmat ovat lähettäneet paljon kannustavia viestejä, mikä tuntuu tietysti hyvältä.

5. Lapset ovat tsempanneet hienosti! Kummallista kyllä, joillekin etäopiskelu tuntuu so-npivan suorastaan hyvin. Oppilaista tulee esiin uusia puolia. Sosiaalisten kontaktien vähyydestä kärsivät kuitenkin myös lapset.

6. Koko ajan. Luovuus on koetuksella!

Piia Takari
Luokanopettaja

1.Etäopetus työllistää tällä hetkellä meitä opettajia todella paljon! Jopa ehkä enemmän kuin lähiopetus.

2.Yhden päivän valmistautumisaika lähiopetuksesta etäopetukseen siirtymisessä vaati pikaista oman tietotekniikan osaamisen päivitystä. Kaikki muuttui hetkessä, joitakin mainitakseni: opetuksen suunnittelu, laitteiden käyttöönotto, vanhempien opastaminen, oppilaiden kanssa uusien ohjelmien käyttöönotto, opettaminen videoyhteyden kautta, opetusvideoiden tekeminen.

3. Opettajat tsemppaavat toisiaan ja yhteistyötä tehdään oman koulun opettajien lisäksi muun muassa somessa. Esimerkiksi Alakoulun aarreaitta -ryhmä pursuaa kollegoitaan innostavia ja auttavia opetta-njia ja opetusvinkkejä tähän uuteen tilanteeseen. Etäopetuksessa oman haastavuutensa tuo oppilaan oma vastuunotto koulunkäynnistä.

4. Vanhemmat elävät nyt eri tavalla mukana päivittäisessä koulunkäynnissä tukien ja aut-ntaen. Positiivista palautetta heiltä on tullut selkeästä ohjeis-ntuksesta ja monipuolisista tehtä-nvistä

5. Onneksi minulla on luokallinen vastuuntuntoisia ja innokkaita alaluokan oppilaita, jotka tavoitan joka aamu videoyhteydellä. He tekevät tunnollisesti päivän tehtävät.

Kaija-Leena Savijoki

Kaija-Leena Savijoki
Erityisopettaja

1. Haastavinta on ollut se, että tilanne tuli eteen niin nopeasti ja siihen ei ehditty juurikaan valmistautua. Vaikka tieto-ja viestintätekniikka on ollut arkipäivää jo monia vuosia kouluilla, edelleenkin mahdol-nlisuudet sen toteuttamiseen vaihtelevat hyvinkin paljon sen mukaan, missä kunnassa, koulussa tai kenen opettajan oppilaana oppilas on. Myös oppilaiden nettiyhteydet ja kotien laitekanta voivat asettaa oppilaat hyvin erilaiseen asemaan. Tosin Hämeenlinnassa pyrittiin oppilaille antamaan kone, jos sitä tarvitsi. Monissa kodeissa on myös ollut se tilanne, että koulua käy samanaikaisesti useampi oppilas, jolloin yksi laite ei missään nimessä riitä.

Myös oppilaiden taidot tietotekniikan käyttöön vaihtelevat. Lähellekään kaikki peruskouluikäiset eivät suinkaan myöskään ole niin itseohjautuvia, kuin mitä etäopiskelu edellyttäisi. Luokassa opettaja havaitsee nopeasti luokassa liikkumalla, kuinka hyvin oppilas ymmärtää asian ja kykenee myös nopeammin auttamaan häntä. Silloinkin kun oppilas ei kenties itse huomaa, että apua olisi tarve pyytää.

2. Ainakin alkuvaiheessa etäopetukseen siirtyminen työllisti opettajia hyvin paljon. Opetuksen suunnittelu, tehtävien ja sähköiseen ympäristöön soveltuvien opetusmateriaalien löytäminen sekä palautteen antaminen oppilaiden lähettämistä tuotoksista vie enemmän aikaa, etenkin kun monet opettajat antavat sitä nyt myös hyvin paljon kirjallisesti. Opettajat joutuvat myös pohtimaan paljon normaalia enemmän sitä, miten etäopetusjakson aikana oppilaalla on mahdollisuus antaa näyttöjä osaamisestaan. Kokeiden tekeminen, kun ei tavanomaisilla konsteilla nyt onnistu. Tosin siihenkin on alkanut löytyä keinoja. Muistettava myös on, että oppimista arvioidaan nykyisin myös monin muunkin tavoin kuin kokeiden perusteella.

Monia opettajia kuormittaa myös se, että osaan oppilaista ei tunnut saavan yhteyttä juuri millään. Opettajat joutuvat käyttämään huomattavan paljon aikaa siihen, että he saisivat kaikki opetuksen ulottuville. Opettajat myös kantavat huolta siitä, miten perheet koronatilanteen ja lomautusten jaksavat. Myös arviointia opettajat joutuvat myös ylipäätään miettimään uudella tavalla.

Monet opettajat ovat viestittäneet erilaisilla opetusalan palstoilla, että etäopetus stressaa paljon normaalia koulutyötä enemmän, mikä näkyy mm.univaikeuksina.

3. Opettajat vaihtavat ideoi-nta tosi paljon ja kouluttavat toi-nsiaan. Hämeenlinnassa digi-ntutor-opettajat ovat järjestäneet ntodella monipuolisia koulutuk-nsia etäyhteyksiä käyttäen opet-ntajille. Myös eri aineenopettajaryhmät jakavat ideoita toisilleen sekä oman koulun sisällä että koko kunnan alueella. Esi-nmerkiksi Hauhon Yhtenäiskoululla pidetään viikoittain Teamsin avulla opettajankokouksia, joissa paitsi tiedotetaan erilaisista kouluasioista, jaetaan ideoita ja autetaan toinen toista.

4. Kyllä on. Koulutyö tulee varmasti nyt aiempaa näkyvämmäksi koteihin, kun monet vanhemmatkin ovat kotona ja heillä on mahdollisuus nähdä päivittäin, miten etäopetusta annetaan. Pääosin vanhemmilta saatu palaute on ollut hyvin myönteistä ja ymmärtäväistä. Huolta perheissä on aiheuttanut se, että aina laitteita ei ole saatu parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan. Osa oppilaista on myös kokenut haasteelliseksi tilanteen, jossa on saman päivän aikana joutunut olemaan hyvin erilaisissa sähköisissä ympäristöissä (Teams, Google Hangouts Meets, Classroom, Pedanet, pilvipalvelut ja Wilma), ja palauttamaan tehtäviä eri tavoilla, vaikka ei ole oppinut vielä käyttämään niitä kunnolla.

5. Suurin osa oppilaista on sopeutunut tilanteeseen hyvin. Osa jopa tuntuu oppivan paremmin saadessaan olla luokkaa rauhallisemmassa tilassa. Monet kuitenkin ovat sanoneet ihan suoraan, että kaipaavat kouluun ja normaaliin arkeen. Kouluhan on paljon muutakin kuin paikka, jossa opetellaan erilaisia asioita. Oppilaille on hyvin suuri merkitys kaverisuhteilla ja myös tutuilla aikuisilla. Eikä maksuttoman kouluruuan ja erilaisten tapojen ja perinteiden merkitystäkään voi väheksyä.

6. Kyllä tosi paljon. Opettajat käyttävät hyvin paljon sähköisiä alustoja, joissa on mahdollisuus myös vuorovaikutukseen. Erilaisia pahvilaatikkoviritelmiä ovat myös jotkut opettajista kehittäneet, jotta voisivat näyttää vaihe vaiheelta, miten jokin matematiikan tehtävä opetetaan. Joillakin on dokumenttikamerat ja videokamerat ahkerassa käytössä. On tehty videoita siementen kylvämisestä, pyydetty etsimään lempimusiikkia ja tanssimaan sen tahdissa tai pyydetty tekemään pääsiäiseen liittyvä tilataideteos kotoa löytyvistä esineistä.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat