Pitäjät Lammi

Athos-säätiön portille pystytyslupa

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Useiden ilkivallantekojen kohteeksi joutunut Athos-Säätiö on saanut luvan turvaportin pystyttämiseen Panagian puistotielle. Säätiö käynnisti varojen keräyksen portin pystyttämistä varten toukokuussa 2018. Keräys jatkuu edelleen, mutta portti halutaan jo pystyttää, koska se on niin keskeinen turvallisuutta lisäävä tekijä luostarikeskukselle.

– Myös keräyslupa edellyttää töiden käynnistämistä, kertoo Athos-Sätiön toiminnanjohtaja Hannu Pöyhönen.

Kuva: Athos-Säätiö

Alun perin Athos-Säätiön porttiin suunniteltiin erillistä jalankulkuporttia, mutta se on nyt jäänyt pois. Portin molemmille sivuille tulee noin 80 sentin levyinen tiilimuurattu reunus, johon tehtävään kahteen syvennykseen on tarkoitus sijoittaa ylienkelien Mikaelin ja Gabrielin ikonit. Portin lehtien keskivaiheille puolestaan tulee kullanvärisin kirjaimin IC XC eli Kristuksen nimen (Iisous Xristos) kreikkalaiset alku- ja loppukirjaimet.

Athos-Säätiö sai kaupungilta luvan sijoittaa portin hivenen säätiön kaupungilta ostaman alueen ulkopuolelle, koska Panagiaan tuovan tien notkelma on luontevin paikka isolle portille.

– Siinä on tien ainoa tasainen kohta. Paikan etu on myös se, että juuri sillä kohtaa tien penkereet ovat niin jyrkät, ettei porttia pysty kulkuneuvolla kiertämään – ei autolla eikä hevin moottoripyörälläkään. Myös sillä kohtaa oleva puro estää kiertämisen. Sisääntulotien alussa ja lopussa portin sen sijaan pystyisi helpostikin kiertämään, minkä vuoksi sinne pitäisi virittää jonkinlainen portista lähtevä aita, Hannu Pöyhönen perusteli kaupungille esitettyä pyyntöä.

Pöyhösen mukaan Panagiassa on saatu olla melko rauhassa jo pari vuotta sen jälkeen, kun alueella useammalla autolla pahoissa aikeissa liikkuneet saatiin yhteistyössä poliisin kanssa kiinni. Porttia silti edelleen tarvitaan turvaamaan aluetta öisin. Päiväsaikaan portti aiotaan pitää avoimena.

Kaikkine tarvittavine valu- ja muuraustöineen portti on lopullisesti valmiina vasta kesän lopulla.

Kuva: Hannu Pöyhönen

Yksi Panagian alueella ilkivallan kohteiksi joutuneista oli luostarikeskuksen ortodoksinen risti, joka kaadettiin useampaan otteeseen. Uusi, satojen kilojen painoinen rautaristi on nyt tukeva ja luja, ja sitä valvotaan myös kameroin. Koko aluetta suojeleva portti sijoitetaan vähän ristin jälkeen Panagian puistotielle.

Ronninkujasta Neitsyt Marian nimikkotieksi

Panagia on kreikkalaisten Jumalan Äidistä yleisesti käyttämä nimitys, ja hänen kunniakseen myös Athos-Säätiön luostarikeskus Lammilla nimettiin Panagiaksi.

Alunperin Panagian alueen sisällä oli useita teitä: Peltotie, Kuusitie, Rantatie, Koivukuja, Tähkäkuja. Nimet kuitenkin poistettiin, koska kuntaliitosten myötä ne olivat liian yleisiä, eikä kaupunki halunnut enää sisäisiä teitä uusilla nimillä viralliseen tierekisteriin. Alueen yleisimmin tunnettu nimi Ronninkuja puolestaan oli jo aiemmin pudonnut pois tierekisteristä ilman, että sitä oltiin edes huomattu. Näin kaupunki loi Athos-Säätiölle osoitteeksi Kaunisniementie 415, jota navigaattorit eivät koskaan oppineet tunnistamaan, ja joka alueen 22 rakennuksen yksilöinnin kannalta osoittautui hankalaksi.

Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntalautakunta teki 7.3.2017 päätöksiä kaupungin alueen uusista nimistä. Koska Athos-Säätiön koko alueelle oli vain yksi osoite, kaupunki päätti nimetä Kaunisniementieltä alkavan tien, joka kulkee koko Athos-Säätiön alueen läpi, Panagian puistotieksi alueen virallisen nimen ”Panagia” mukaan. Näin kaikki rakennukset saatiin numeroitua yksilöllisesti ja selkeästi.

Nimitys Panagian puistotie astui virallisesti voimaan 1.5.2017.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat