Pitäjät Hauho Lammi Tuulos

Bussimatkat maksuttomiksi päiväkoti- ja koululaisryhmille

Kuva: Jenna Mattsson

Kaikkien valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite joukkoliikenteen tekemisestä maksuttomiksi päiväkoti- ja koululaisryhmille on nyt edennyt toteutukseen. Kesäkuun alusta alkaen päiväkoti- ja koululaisryhmät voivat matkustaa veloituksetta Hämeenlinnan seudullisessa joukkoliikenteessä. Mukana matkustava valvova aikuinen maksaa matkansa edelleen normaalisti työnantajan Waltti-kortilla.

Päätöksen perusteluissa todettiin, että joukkoliikenteen maksuton käyttö tukee liikkumista Hämeenlinnan lukuisiin eri oppimisympäristöihin, joita tarjoavat luonto, historia, monipuoliset liikuntapaikat ja runsas kulttuuritarjonta. Matkan maksuttomuus opetusryhmille lisää saavutettavuutta merkittävästi. Se myös vähentää eriarvoisuutta monella tavalla ja on lapsiystävällisen kaupungin arvovalinta. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen on myös askel kohti hiilineutraaliutta.

Veloituksettomat ryhmämatkat pitää pääsääntöisesti tehdä ruuhka-aikojen ulkopuolella. Matkan pitää siten alkaa ennen kello  yhdeksää ja päättyä ennen kello 14:ää, mutta asiasta päättäneen kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston kokouksessa Pekka Verho (kok.)teki huomion, että maksuttomuuden aikarajoitusta olisi syytä tarkastella vielä seutualueen pitäjien osalta niiden joukkoliikennetarjonnan ollessa rajoitetumpaa. Päätökseen lisättiin sen vuoksi maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäen ehdottamana muutos, että joukkoliikennekoordinaattori voi tarkastella maksuttoman joukkoliikenteen aikarajoituksia siten, että varmistetaan maksuton liikkuminen eripuolilla seutua.

Matkustavan ryhmän koko saa olla korkeintaan 30 oppilasta, eikä koko ryhmän mahtumista samaan liikennevälineeseen voida taata.

Maksuton joukkoliikenne päiväkoti- ja koululaisryhmille ei kuitenkaan ole mahdollista markkinaehtoisessa liikenteessä. Tällaisia vuoroja ovat mm. pikavuorot Lammi–Hämeenlinna ja Renko–Hämeenlinna.

Koko joukkoliikenteen tekeminen maksuttomaksi ei toteudu

Irma Taavela (vas.) oli tehnyt valtuustoaloitteen joukkoliikenteen vapauttamisesta kokonaan maksuista. Kaupunkirakennelautakunnan tuoreessa esityslistassa on päätösehdotus, jonka mukaan valtuustoaloite katsottaisiin loppuun käsitellyksi lautakunnan tekemän selvityksen myötä. Sen mukaan joukkoliikenteen käyttäjiä ei ilmeisimmin saada lisää maksuttomuudella, vaan joukkoliikenteen palvelutasoa parantamalla. Palvelutason parantaminen vaatii kustannuksia, johon taas tarvitaan kasvavia lipputuloja. Hämeenlinnassa joukkoliikenteen kustannukset kasvaisivat kaupunkirakennelautakunnan selvityksen mukaan kohtuuttomasti, jos lipputulot jäisivät kokonaan pois. Nykytason säilyttäminen vaatisi 2,1 miljoonaa euroa lisää joukkoliikenteen rahoitusta kustannusten kattamiseksi.

Jos joukkoliikenteestä tulisi täysin maksutonta, on selvityksen mukaan myös mahdollista, että joukkoliikenteen palvelukehitys hidastuisi, ellei pysähtyisi kokonaan. Vaarana olisi, että maksuttomuus toisi mukanaan lieveilmiöitä. Usean kaupungin kokemuksen mukaan maksuttomuus on lisännyt häiriöitä joukkoliikenteessä ja vähentänyt matkustamisen miellyttävyyttä ja turvallisuuden kokemusta.

 

 

 

 

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat