Pitäjät Tuulos

Ely-keskus hyväksyi Paadenkolun, myös vaarallisten jätteiden loppusijoitukselle vihreää valoa

Paadenkolun alue ilmasta kuvattuna. Kuva: Timo Ahola

Tuuloksen asukkaille tuli päivän postissa kylmää vettä niskaan, kun Hämeen ely-keskus julkaisi lausuntonsa Paadenkoluun suunnitellusta kiertotalousalueesta. Vastoin Hämeenliiton näkemystä ympäristöasioista vastaava viranomainen oli sitä mieltä, että Tuulokseen voidaan sijoittaa myös Paadenkolu-hankkeen suurin vaihtoehto, joka pitää sisällään myös vaaralliseen jätteen loppusijoittamisen alueelle.

Hämeen liitto katsoi omassa lausunnossaan, että maakuntakaavan merkintään EOk/EKO 578 alueen käyttötarkoituksesta eivät sovi ne suunnitelman vaihtoehdot, missä käsitellään laajasti myös vaarallisia jätteitä tai missä hyödyntämiskelvoton jae myös loppusijoitetaan alueelle.

Ely-keskuksen vastaus on jyrkkä:
– Kaavamerkinnän kuvauksella on merkitystä kuitenkin vain kaavan tulkintaohjeena. Tämän asian Hämeenlinnan hallinto-oikeus on maakuntakaavan valitusta koskevassa päätöksessään 3.12.2020 myös vahvistanut. Tämän perusteella vaarallisen jätteen käsittelyyn liittyvää rajausta kaavamerkinnän kuvauksessa voidaan pitää oikeudellisesti merkityksettömänä, sanotaan ympäristöasioista vastaavan viranomaisen perustellussa päätelmässä.

Asiaan liittyvä epävarmuus tulee lausunnon mukaan kuitenkin lopullisesti ratkaistavaksi hankkeen ympäristölupavaiheessa.

Arvioinneissa on ely-keskuksen mukaan noussut esille eräitä puutteita ja epävarmuustekijöitä, jotka on otettava hankkeen jatkosuunnittelussa huomioon. Nämä ovat ely-keskuksen mielestä kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan korjata hankkeen jatkosuunnittelun ja tulevien lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteydessä tehtävillä tarkentavilla lisäselvityksillä.
Erityistä huomiota kiinnitettiin Mustajärventien parantamiseen, melun torjuntaan, vesien käsittelyyn ja johtamiseen alueella sekä pintavesien kuormitukseen.

– Suunniteltu hanke edellyttää rakennuslupaa kattavampaa maankäyttöja rakennuslain mukaista suunnittelutarveharkintaa, ely-keskuksen lausunnossa todetaan.

Myös ympäristöluvan todetaan olevan tarpeellinen monessa eri vaiheessa.

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet arkkitehti Rauno Penttinen; johtava alueidenkäytön asiantuntija Annu Tulonen, ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää; ylitarkastaja Riikka Haitto; pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen, ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen ja vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen.

Hämeen ely-keskuksen perusteltu päätelmä

Tagit

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski