Pitäjät Lammi

Evon kansallispuisto on vain ajan kysymys

Lauri Arvola esiintyy Evon tiedekansallispuistosta järjestettävässä webinaarissa.. Kuva: Jussi Karvonen

Alueen arvo saa ymmärrystä entistä enemmän.

Ympäristöministeriön suunnitelmat kansallispuiston perustamiseksi Evolle ovat saamassa tuulta purjeisiin. Kansallispuisto on tällä kertaa lähempänä kuin kenties koskaan ennen.

Professori Lauri Arvola uskoo, että tiedekansallispuisto syntyy Evolle jollakin aikataululla.

– Vaikkei se tällä kierroksella syntyisi, kansallispuisto tulee Evolle lähivuosina. Aika on muuttunut suosiolliseksi tälle ajatukselle, sanoo Arvola.
Nelisenkymmentä vuotta Lammin biologisella asemalla työskennellyt Arvola pitää ilmapiiriä erilaisena kuin aikaisemmilla hakukierroksilla.

– Nyt kunnat ovat innokkaasti puoltamassa kansallispuistoja eri puolilla maata, mikä on uusi ilmiö. Kun Evoa haettiin kansallispuistoksi 1970-luvulla ja 2000-luvulla, eivät kunnat olleet erityisen innokkaita ajatukselle, vaikka kansallispuistoa Evollekin haettiin varsin saman tyylisellä konseptilla kuin nyt.

Tutkimukset pääsisivät esiin

Arvola muistuttaa, että Evo on Etelä-Suomessa ainutlaatuinen yhtenäisen metsäalueen muodostama kohde. Evon alueen ainutlaatuisuus perustuu siellä tehtyihin tutkimuksiin.

– Evolla metsää ja vesistöjä on tutkittu jo 1800-luvulta saakka. Vastaavaa ei ole juuri löydettävissä maailmanlaajuisestikaan. Metsän lisäksi Evolla on runsaasti pieniä metsäjärviä. Järvitutkimuksia on tehty alueella enemmän kuin missään muualla Suomessa, ja osa tutkimuksista on jatkunut jo vuosikymmeniä. Niinpä niistä kerättyjen aineistojen hyödyntäminen kiinnostaa myös kansainvälisesti.

Arvolan mukaan Evo tunnetaan kansainvälisessä tiedeyhteisössä hyvin.

– Lammilla ja Evolla on käynyt tutkijoita vuosikymmenet eri puolilta maailmaa, vaikka emme ole heidän vierailustaan yleensä suurta ääntä pitäneetkään. Evolta peräisin olevista aineistoista on tehty kymmeniä väitöskirjoja ja julkaistu satoja tutkimusartikkeleita, joista ylivoimainen enemmistö kansainvälisissä julkaisusarjoissa, Arvola kertoo.

– Tähän saakka meillä ei ole juurikaan ollut resursseja esitellä tutkimuksia ja tuoda julki niiden tuloksia Evon alueella retkeilijöille, mutta tiedekansallispuiston toteutuessa tähän varmasti löytyy paremmin lisäresursseja. Puisto mahdollistaisi tieteen ja koulutuksen monipuolisen esittelyn suurelle yleisölle ja toisaalta puistossa kävijät voisivat tuottaa myös omia huomioitaan ja mittauksiaan tieteen käyttöön.

Niko Nappu. Kuva: John Loehr

Mittaustuloksia voi seurata etänä

Nykyisellä tekniikalla Evoa voidaan hyödyntää eri puolilla maailmaa.

– Lähtökohtana on, että jokainen voisi itse tarkastella kännykällään tai tietokoneellaan alueella tehtäviä mittaustuloksia, aivan samoin kuin voin itse seurata laitteidemme toimintaa Sisä-Mongoliassa. Vielä tällä hetkellä Evon alueen tutkimukset eivät näy juuri missään, mutta kansallispuiston kautta ne toivottavasti voidaan saattaa kaikkien kiinnostuneiden nähtäville niin Suomessa kuin muissakin maissa, kertoo Helsingin yliopiston biologisten tutkimuslaitosten toimintoja koordinoiva projektisuunnittelija Niko Nappu.

Mikäli Evon tiedekansallispuistohanke etenee ympäristöministeriössä, on Helsingin yliopisto Napun mukaan käytettävissä jatkosuunnittelua varten.

– Tällä hetkellä edistämme hanketta esimerkiksi kertomalla siitä mediassa. Olemme myös aloittaneet alustavasti tutkimustietokantatyön keskustelemalla usean eri partnerin kanssa. Tarkoitus on avata yhteistyössä Ylen kanssa yleisölle suorastaan uskomaton majavalive lähiaikoina, joka tuo paljon huomiota Evon alueelle, kertoo Niko Nappu Helsingin yliopistosta.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski