Pitäjät

Hämeen ely-keskus tukee vesienhoitoa ja tulvariskien hallintaa

Ormajärven lintutorni.

Hämeen ely-keskus on myöntänyt vuodelle 2020 yhteensä liki 1,14 miljoonaa euroa avustusta vesien- ja merenhoidon toteutusta ja tulvariskien hallintaa palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla.

Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 15 hankkeelle yhteensä noin 616 000 euroa ja Päijät-Hämeessä kuudelle hankkeelle yhteensä noin 522 000 euroa.

Avustettavilla hankkeilla parannetaan yhteensä ainakin 25 järven ja joen tilaa sekä toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelman toimia yhdellä valtakunnallisesti merkittävällä tulvariskialueella.

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti tyydyttävässä tai välttävässä tilassa olevien vesien tilan parantamiseen.

Lisäksi on edistetty kolmen hy­vässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymistä sekä neljän luonnonsuojelullisesti arvokkaan vesistön monimuotoisuuden säilymistä. Myönnettävillä avustuksilla edistetään myös Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista.

Pitäjien alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat:

Hauhonselän kirkonkylän lahden niitto ja rantojen kunnostustoimenpiteet, Hauhon Wanha raitti ry

Teuronjärven vesikasvillisuuden niitto, Teuronjärven suojeluyhdistys ry sekä Vanajavesisäätiön hankkeet Vanajaveden latvavesien vesistöreitin intensiiviseurannasta ja Freshabit LIFE IP-hanke 2020–2021.

FresHabit-hankkeen koordinaattori Eeva Einola kertoo, että Ormajärven ympäristöönkin on hieman suunnitelmia, ainakin lintutornille on tarkoitus laittaa sieltä havaittavia lintulajeja esitteleviä tauluja, ja lintutornille suunnitellaan tienviittaa.

Kaikki avustuskohteet:

Kanta-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat:

 • Hauhonselän kirkonkylän lahden niitto ja rantojen kunnostustoimenpiteet (Hämeenlinna), Hauhon Wanha raitti ry
 • Loppijärven tehostettu hoitokalastus (Loppi), Loppijärven Ystävät ry
 • Tammelan Pyhäjärven ja Kuivajärven vesikasvillisuuden niitot (Tammela), Tammelan kunta
 • Renkajärven Rimminlammen kunnostus (Hattula), Renkajärven suojeluyhdistys ry
 • Pitkäjärven-Lautaportaanjärven niitot (Tammela), Pitkäjärven-Lautaportaanjärven suojeluyhdistys ry
 • Katumajärven kunnossapitotoimenpiteet (Hämeenlinna), Katumajärven suojeluyhdistys ry
 • Kankaistenjärven veden laadun seuranta 2020-2021 -kehityshanke (Hämeenlinna), Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry
 • Teuronjärven vesikasvillisuuden niitto (Hämeenlinna), Teuronjärven suojeluyhdistys ry
 • Joutjärven valuma-alueen kunnostus ja seurantamittaukset (Janakkala), Joutjärven suojeluyhdistys ry
 • Vanajaveden VERSO – Vesienhoidon verkostojen vahvistaminen ja toimenpiteiden tehostaminen, Vanajavesisäätiö sr/ Vanajavesikeskus
 • Vanajaveden latvavesien vesistöreitin inteesiviseuranta, Vanajavesisäätiö sr/ Vanajavesikeskus
 • Hyvälammin kemikaalikäsittelyn suunnittelu (Janakkala), Vanajavesisäätiö sr/ Vanajavesikeskus
 • FRESHABIT LIFE IP-hanke 2020-2021 (kolmas jakso), Vanajavesisäätiö sr/ Vanajavesikeskus
 • Oikolanjoen pohjapadon kunnostus (Hämeenlinna), Kutilan jakokunta
 • Vantaanjoen putkirumpujen muuttaminen putkisilloiksi (Riihimäki), Riihimäen kaupunki

Päijät-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat:

 • Koukkujoen suun avaus, Tuusjärvi (Heinola), Lusin kalastuskunta
 • Vesijärven Lahdenpohjan talvi- ja kesäniitot (Hollola), Laitialan kartanon osakaskunta
 • Kotajärven niitto (Heinola), Kotajärvi 2 kalastuskunta
 • Kymijärven alusveden puhdistusjärjestelmän laajentaminen pilotista täysimittaiseksi; Kapula-hanke (Lahti), Lahden kaupunki
 • Varsaojan alueen vesitalouden riskien hallinta (Hollola), Hollolan kunta
 • Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat