Pitäjät Hämeenkoski

Hämeenkosken keskustaan kaavamuutos

Kuvat: Hollolan kunta

Hollolan elinvoimajohtaja Heli Randell, kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen sekä Hollolan Tilapalvelun toimitusjohtaja Reijo Reponen tekivät keväällä 2020 Hämeenkosken vanhasta pappilarakennuksesta ratkaisuehdotuksen, jonka pohjalta Hollolan kunnan konsernijaosto teki maaliskuussa päätöksen rakennuksen purkamisesta ja asemakaavan muuttamisesta kahdeksi rivitalotontiksi.

Tontin ranta-alue kaavoitetaan nyt tehdyn päätöksen mukaisesti puistoksi tai osittain laajennusalueeksi asumispalveluille ja kaupallisille palveluille. Tonttia on tarkoitus käyttää kesäisin tapahtumapuistona, nurmi leikattuna, ja yleistä viihtyvyyttä parantava rantareitti Teuronjoen rantaan toteutetaan, kunnes tonttien toteutus realisoituu.

Esityksessä nostettiin esiin kaksi vaihtoehtoa. Ykkösvaihtoehtona oli pappilan purkaminen, alueen kehittäminen kaavamuutoksella ja kiinteistön myynti vasta sen jälkeen. Kakkosvaihtoehtoon kuului olemassa olevan kiinteistön myyminen heti huutokaupalla. Jälkimmäistä vaihtoehtoa pidettiin riskinä kunnalle, koska vanhassa rakennuksessa mahdollisesti piilevien virheiden myöhemmin paljastuessa myyjä olisi niistä vastuussa. Purkukustannukset ovat noin 25 000 euroa, ja rakennuksesta aiheutuu tyhjänäkin kunnalle kustannuksia noin 5000 euroa vuodessa. Myyntituottojenkin arveltiin jäävän vähäisiksi. Lisäksi olisi menetetty tontin tuomat mahdollisuudet Hämeenkosken keskustan kehittämiseen.

Rakennuksesta oli vuonna 2017 tehty kuntotutkimus, mutta sen jälkeen rakennus on ollut tyhjillään, ja siellä on tehty ilkivaltaa. Kohteelle olisi marraskuussa 2019 ollut kiinnostunut ostaja, mutta tuolloin tarjolla ollut määräala ei ollut koko tonttia halunnutta ostajaa kiinnostanut. Tämä oli suunnitellut pappilarakennuksen kunnostamista asuinkäyttöön ja olisi lisäksi sijoittanut tontille varastotilaa ja säilyttänyt sillä autoja.

Konsernijaosto päätti Randellin, Reposen ja Korhosen esityksen ykkösvaihtoehdon mukaisesti maaliskuussa, että koko aluetta kehitetään kaavoittamalla ja että lisäksi pappilan rakennus puretaan. Kohde on nyt lisätty ensi vuoden kaavoitusohjelmaan, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa. Sen mukaan tavoitteena on aloittaa kaavamuutoshanke vuoden 2021 keväällä ja hyväksyä asemakaava vuoden 2022 loppuun mennessä.

Teuronpolkuun, Jokipolkuun ja Teuronjoen ympäristöön rajautuva kiinteistö on ollut mukana jo aikaisempien vuosien kaavoitusohjelmissa. Vuonna 2019 sen suunniteltiin toteutuvan vuonna 2022, viime vuoden kaavoitusohjelmassa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Myös Seuralan vieressä sijaitseva Lestilän kiinteistö odottaa päätöstä kohtalostaan. Hollolan Tilapalvelun toimitusjohtaja Reijo Reposen mukaan tällä hetkellä selvitetään Lestilän tontin tulevaa käyttötarkoitusta osana keskustan kehityssuunnitelmaa.
Kunnan kaavoitussuunnitelmissa todetaan, että Hämeenkosken keskustaajamaa tulee kehittää siten, että se säilyy elinvoimaisena, toimivana, esteettömänä ja turvallisena.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat