Pitäjät Hämeenkoski

Hämeenkosken kirjasto Hollolan leikkauslistalla

Anne Vilander kertoi Keski-Hämeen haastattelussa 2018 kirjaston olevan hämeenkoskleiaislle tärkeä. Arkistokuva: Siina Nurminen

Hämeenkoskelaisten huoli kirjastonsa kohtalosta on aiheellinen. Kysyimme asiaa Hollolan kirjastopalvelujohtaja Kati Salmiselta, ja hän välitti kysymyksemme  vs vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinkedolle. Alla kaikki esittämämme kysymykset ja Puodinkedon vastaukset niihin.

K-H: Ollaanko Hämeenkosken kirjastopistettä lopettamassa? Miksi? Miten taataan koululaisten mahdollisuudet tasa-arvoiseen oppimisympäristöön, jos kirjastopalveluita ei ole käytettävissä?

Puodinketo: Hyvinvoinnin palvelualue valmistelee parhaillaan talousarvioesitystä vuodelle 2021. Talousarvioon kohdistuu merkittäviä paineita ja tasapainotukseen liittyen tarkastellaan erilaisia säästö- ja sopeutustoimenpiteitä. Tarkastelussa on myös kirjastotoimen uudelleenorganisointi, mikä syyskuun valtuustoseminaarissa sai säästövaihtoehdoista laajempaa kannatusta.

Mikäli Hämeenkosken kirjaston osalta päädyttäisiin sulkemisvaihtoehtoon, joka tapauksessa kirjastoautotoiminta säilyy ja siinä tapauksessa myös laajenee. Hämeenkosken pitäjän kirjastopalvelut turvataan siis kaikissa vaihtoehdoissa.

Koulusta: Hämeenkosken koululla on nyt vajaan kahden vuoden ajan vieraillut kirjastoauto kahden viikon välein. Tämä palvelu tarjotaan koululle heidän omasta toiveestaan ja koululta ja päiväkodilta saadun palautteen mukaan palvelu on erittäin pidetty ja toivottu. Kirjastoauton vierailulla tarjotaan siis oppilaille hyvät ja kattavat mahdollisuudet päästä kirjastopalveluiden piiriin. Nykyinen kirjasto on sijaintinsa puolesta sen verran kaukana koululta, että koulukäynnit vievät oppilailta aina kokonaisen aamu- tai iltapäivän ja tämä on etenkin koulun tuntikehystä ajatellen hankala konsepti, kun vierailu yksinkertaisesti vie liikaa aikaa koulupäivän sisällä. Koulu on kuitenkin pyrkinyt järjestämään Hämeenkosken kirjastolle vierailun 1 krt / luokka-aste / lukuvuosi.

Lisäksi: Tällä hetkellä Hämeenkosken kirjaston supistettu aukioloaika (ainoastaan maanantaisin klo 12 – 19) on väliaikainen tilanne. Marraskuun alusta kirjasto on toivottavasti taas auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

K-H: Kirjastolaki sanoo, että lain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492 Oletteko sitä mieltä, että Hämeenkosken koululaiset ovat yhdenvertaisia muiden Hollolan lasten kanssa, jos he pääsevät kirjastoon (kirjastoautoon) vain kerran kahdessa viikossa, kun muualla kirjasto on auki joka päivä?

Puodinketo: Hämeenkosken kirjaston lisäksi Hollolassa on kaksi kiinteää kirjastoa: pääkirjasto Salpakankaalla ja Kalliolan kirjasto. Suuri osa kuntalaisia asuu haja-asutusalueella, jolloin matka kiinteään kirjastoon on pitkä. Haja-asutusalueilla kirjastopalvelut turvataan kirjasto-autopalveluilla, jotka osana kirjastoverkkoa lisäävät palvelujen saavutettavuutta merkittävästi. Hämeenkosken koululta tuli toistuvasti toive kirjastoauton pysäkistä ja pysäkki koululle ja päiväkodille pystyttiin järjestämään syksyllä 2019. Tähän palveluun on oltu erittäin tyytyväisiä. Palvelu toteutetaan samanmuotoisena kuin Hollolan muillakin kouluilla, joten siltä osin yhdenvertaisuus koululaisten välillä toteutuu.

K-H: Kirjastolain mukaan ” Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.” Onko kuntalaisten kuulemistilaisuutta tällä kertaa harkittu ennen päätöksen tekemistä?

Puodinketo: Kuulemistilaisuus on tarkoitus järjestää vielä tämän vuoden puolella. Jos koronapandemia aiheuttaa alueelle kokoontumisrajoituksia, niin kunnalla on valmiudet järjestää kuulemistilaisuus myös nettistriimauksen avulla.

K-H: Aluehallintoviraston mukaan kirjastot ovat lähi- ja peruspalveluita. Missä sijaitsisi lähin kirjasto, jos Hämeenkoskella ei sitä olisi? https://www.avi.fi/web/avi/kirjastot

Puodinketo: Kirjastolain (1492/2016) 5 §:n mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Laki mahdollistaa kirjastopalvelujen tarjoamisen kirjastoautopalveluina.

Omilla verkkosivuillaan Hollolan kunta kertoo Hämeenkosken kirjastosta näin:

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä.

Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat.

Lue myös: Tämä on minun unelmatyöni

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat