Pitäjät Hauho Lammi Tuulos

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä teki voittoa ja siirtää yt-neuvottelut syksyyn

Lammin kirkko

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä voidaan katsella tilinpäätöstä hymyssä suin. Tilinpäätös oli ylijäämäinen 734.626,43 euroa (vuonna 2018 ylijäämä oli 496.403,55). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin 32.738 euroa. Ennustettusuurempi ylijäämä  johtui  seurakuntayhtymän tilinpäätöksen mukaan ennen kaikkea säästöistä henkilöstökuluissa, toimintatuottojen ylityksistä ja rahoitustuotoista.

Myös suunnitellut yt-neuvottelut voidaan siirtää kesän yli, lomautuksiin ei tänä kesänä tarvitse mennä.

Kirkollisveroja seurakuntayhtymälle kertyi  viiime tilikaudella yli kymmenen miljoonaa euroa ja valtionkorvausta vähän toista miljoonaa euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 33.478 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja 62.439 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat 2.405.939 (2.536.365) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana 465.893 (50.925). Suluissa viimevuotiset lukemat.

Seurakuntayhtymän menot ovat nekin suuria. Toimintakulut olivat  yli 12 miljoonaa euroa. Tilikauden aikaisista hankkeista merkittävimmät yksittäiset toimenpiteet olivat Tuuloksen ja Hauhon kirkkojen kattojen tervaukset (77. 000 euroa).

Rahavarat karttuivat yli miljoonalla

Seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet 1.3 miljoonalla eurolla. Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä yli 15 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ia rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli 1.7 miljoonaa euroa, josta yli miljoona euroa on lomapalkkavelkoihin liittyviä jaksotuksia. Pitkäaikaista velkaa ei seurakuntayhtymällä ole lainkaan.

Lomautuksia ei tarvita

Huhtikuun lopussa Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä käynnistettiin yt-neuvottelut, jotka koskevat yhtymän koko henkilöstöä. Neuvotteluita haluttiin käydä koronatilanteen vuoksi töiden uudelleen järjestämiseksi sekä taloustilanteen niin vaatiessa mahdollisten lomautusten toteuttamiseksi.

Tieto kokoontumissäädösten lieventämisestä kesäkuun alusta alkaen saatiin kuitenkin pian tämän jälkeen, ja seurakuntayhtymässä on nyt todettu, että kesäkaudella 2020 ei ole lomautuksia, tehtävien uudelleenjärjestelyjä ei toteuteta ja kesälomatkin pidetään suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Leirikesä 2020 ja muu seurakuntien toiminta voidaan käynnistää lähes suunnitellusti ottaen kuitenkin huomioon turvallisuus- ja hygieniaohjeistukset.

Jos yhtymän taloustilanne heikkenee voimakkaasti kesäkuukausien aikana, yt-neuvotteluja jatketaan elokuussa.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat