Pitäjät Hauho

Hauhon Pitäjä ry jätti muistutuksen ranta-asumisesta

Hauhon rantoja. Kuvituskuva: Kanta-Hämeen kuvapankki

Hämeenlinnan kaupunki asetti tammikuun lopussa nähtäville ranta-asumisen periaateohjelman ja kyselee myös loma-asuntojen omistajien halukkuudesta muuttaa loma-asuntonsa ympärivuotiseksi. Ohjelma on nähtävillä kaupungin sivuilla maanantaihin 15.2.2021 asti. Muistutus pitää jättää viimeistään maanantaina 15.2.2021 kello 16 mennessä.

Hauhon Pitäjä ry tarttui toimeen ja lähetti eilen kaupungille alla olevan muistutuksen ohjelmasta. Yhdistyksen mielestä suurin osa Hauhon alueesta on kaupungin läheistä maaseutua eli työssäkäyntialuetta, jolla asumista ei ole syytä rajoittaa.

Hauhon Pitäjä ry:n muistutus ranta-asumisen periaatteista 

Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut ehdotuksen ranta-asumisen periaatteista ja on antanut muistutusmahdollisuuden tahoille, joita asia koskee. Hauhon Pitäjä ry on vuonna 2020 perustettu yhdistys, joka kokoaa Hauholla toimivat yhdistykset ja yritykset toimimaan Hauhon elinvoiman kehittämiseksi. Katsomme olevamme oikeutettuja lausumaan näkemyksemme ranta-asumisenperiaatteista.

Ehdotuksesta julkaistussa aineistossa todetaan, että ”tavoitteena on edistää vakituista asumista ranta-alueilla”. Hauhon pitäjä ry tervehtii ilolla tätä tavoitetta. Pitäjän alueella on yli 2500 vapaa-ajan asuntoa, jotka tarjoavat huomattavan potentiaalin lisätä vakituista asumista ja sitä kautta pitäjän elinvoimaa.

Ehdotuksessa esitellään käsite edullisuusvyöhyke, joka olisi tarkoitus toimia suuntaa antavana lähtökohtana poikkeamispäätöksille. Aineiston mukaan selvityksessä on valittu skenaario, jonka mukaan edullisuusvyöhykkeellä on koko kaupungin alueella 2330 vapaa-ajan asuntoa. Tämä on kovin erikoinen ratkaisu, kun sitä verrataan nykytilan mukaiseen skenaarioon, jossa edullisuusvyöhykkeellä olisi 3070 vapaa-ajan asuntoa. Tätä ei voi pitää perusteltuna, jos on tarkoitus edistää ranta-asumista. Pikemminkin suuntaa antavana kriteerinä tulisi käyttää vaihtoehtoista skenaariota, joka kattaisi noin 6700 vapaa-ajanasuntoa. Vielä parempi olisi, että edullisuusvyöhykkeitä ei käytettäisi Hauhon osalta lainkaan. Huomautammekin, että suurin osa Hauhon alueesta on määritelmän mukaan kaupungin läheistä maaseutua eli työssäkäyntialuetta, jolla asumista ei ole syytä rajoittaa. Tämä koskee kokonaisuudessaan Ilmoilanselän ja Hauhonselän rantoja ja suurta osaa Iso-Roineen ja Pyhäjärven rannoista.  Hauhon pohjoisosista löytyy myös ydinmaaseutua, mutta varsinaista harvaan asuttua maaseutua ei Hauhon pitäjän alueella ole käytännössä lainkaan.

Edullisuusvyöhykkeiden luonnissa on käytetty kertoimia, jotka perustuvat johtavien viranhaltijoiden ja puheenjohtajiston työpajoissa esittämiin näkemyksiin muutosten vaikutuksesta kunnan talouteen.  Esitetystä aineistosta saa vaikutelman, että muutokset aiheuttaisivat kasvavia infrakustannuksia ja analyysissä on varsin merkittävästi painotettu etäisyyttä tieverkkoon ja vesihuoltoverkkoon. Huomautamme, että tiet mökeille ovat yksityisteitä ja muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset eivät rasita kunnan taloutta, pikemminkin päinvastoin. Infran parantaminen ja ylläpito tehdään yksityisellä rahalla paikallisten yrittäjien toimista.

Muutosten rajoittamista perustellaan myös pyrkimyksellä estää yhdyskuntarakenteen hajautuminen. Sinälläänhän myös vapaa-ajan asunnot ovat yhdyskuntarakennetta, mutta jos yhdyskuntarakenteeksi katsotaan vain vakituinen asuminen, johtaa käyttötarkoitusten muutos pikemminkin yhdyskuntarakenteen tiivistymiseen kuin hajautumiseen, koska muutokset mitä ilmeisimmin kasautuvat hyvien yhteyksien varressa oleville mökkialueille.

Sijainnin ohella periaate-ehdotuksessa todetaan, että muutettavan rakennuksen on täytettävä pysyvän asumisen vaatimukset. Tämä on sinällään perusteltua, mutta näkemyksemme mukaan ei ole perusteltua vaatia tiukasti nykyisiä vaatimuksia esimerkiksi rakennukselta, joka on vaikkapa 10-30 vuotta sitten rakennettu silloisten omakotitalovaatimusten mukaisesti. Ei ole myöskään perusteltua vaatia, että muutoksen yhteydessä rannan läheisyydessä oleva 20 m vyöhyke vaadittaisiin muutoksen yhteydessä muuttamaan nykyisestä, koska maisemallisuus ei katso käyttötarkoitusta.

Yleisesti ottaen muutos voidaan nähdä erittäin positiivisena pitäjien kehittymiselle ja kaupungin taloudelle. Muutokset tuovat asukkaita, rakennusten ja infran parantaminen parantaa luo taloudellista toimeliaisuutta ja vakituinen asuminen lisää turvallisuutta alueella. Kustannusten lisääntyminen koulukuljetusten ja kotipalvelun muodossa on marginaalinen ja ajallisesti rajallinen. Nykyinen asumisrakenne ei näiden muutosten myötä hajaudu enempää.

Katsomme myös, että ajattelutapa, jossa muutosten pelätään olevan haitallista kunnan taloudelle, on ylipäätään nurinkurinen. Lähtökohtaisesti kunnan tulisi suhtautua jokaiseen uuteen asukkaaseen positiivisesti veronmaksajana ja elinvoiman tuojana eikä mahdollisena kustannuksena. Erityisesti kansalainen, joka omistaa omakotitalotasoisen vapaa-ajan asunnon järven rannalla Hauholla on varsin suurella todennäköisyydellä kunnan taloudelle positiivinen. Miksi siis rajoittaa tätä keinotekoisesti?

Paikallisten asukkaiden kannalta vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeä osa yhteisöä ja he käyttävät mökkejään jo nyt ympärivuotisesti ja monet heistä ovat potentiaalisia uusia hämeenlinnalaisia. Korona-aika on luonut boomin, jossa Hämeenlinnan on syytä olla hereillä ja käyttää mahdollisuus hyväkseen. Siksi ranta-asumiseen tulisi suhtautua mahdollisimman suvaitsevasti.

Hauholla 10.2.2021

Asko Ylöstalo                                                                                      Pekka Verho
Hauhon Pitäjä ry:n puheenjohtaja                                                Hauhon Pitäjä ry:n hallituksen jäsen

 

Haluaisitko itse muuttaa oman loma-asuntosi uympärivuotiseksi? Vastaa Hämeenlinnan kyselyyn maanantaihin mennessä!

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski