Pitäjät Hauho

Kannanotto Alvettulan koulun ja päiväkodin puolesta

Kuva: Merja Hirvisaari

Alvettulan koulun tuki ry lähetti tiistaina Hämeenlinnan päättäjille alla olevan vetoomuksen Alvettulan puolesta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asian kokouksessaan tänään keskiviikkona 16.9. kello 17.30 alkavassa kokouksessa.

Hämeenlinnan kaupungin Sivistys ja hyvinvointilautakunnalle esitetään Alvettulan päiväkodin lakkautusta
elokuussa 2021 sekä selvityksen käynnistämistä Alvettulan koulun lakkauttamiseksi elokuussa
2021. Me paikalliset emme voi mitenkään hyväksyä esityksiä emmekä usko, että kaupungin talous on
näillä päätöksillä pelastettavissa.

Maaliskuussa 2018 kaupunginhallitus päätti, että koulu ja päiväkoti jatkavat, mutta lasten määrän kehitystä
seurataan. Nyt tehdyissä esityksissä ei mitenkään viitata tähän aiempaan päätökseen, eikä
tuon päätöksen jälkeen ole mitenkään viestitty kuinka paljon lapsia tulisi olla, jotta palvelut säilyisivät.
Tämän päivän tilanne on se, että päiväkoti on täynnä ja halukkaita jonossa ja koulun oppilasmäärä
jopa kasvussa. Ja kuitenkin esitetään lakkautusta. Tätä emme voi ymmärtää ja koemme että meidät
on petetty.

Alvettulan paiväkodin lakkautusta perustellaan tilojen huonokuntoisuudella ja peruskorjaustarpeella.
Päiväkotiin on tehty pientä pintaremonttia kesällä 2020, mutta selvityksen mukaan tämä ei riitä vaan
tarvitaan pikainen peruskorjaus. Herää kysymys, miksi on tehty vain pintaremonttia, jos tarvitaan
enemmän. Onko tila muuttumassa elokuussa 2021 yhdessä yössä kelvottomaksi? Onko tila henkilöstön,
lasten ja lasten vanhempien mielestä huono? Me emme ole saanet sellaista viestiä, päinvastoin
päiväkotiin ollaan tyytyväisiä. Alvettulan päiväkodin tilakustannus on 23000 euroa vuodessa, ei siis
kovin paljon. Lasta kohden alhaisin ainakin pitäjissä. Esityksen mukaan Alvettulassa olevat lapset siirtyisivät
Hauhon kirkonkylän päiväkotiin, jolloin säästettäisiin kolme henkilötyövuotta. Emme ymmärrä
miten se olisi mahdollista ja miten nyt jo täynnä olevaan kirkonkylän päiväkotiin saataisiin mahtumaan
myös Alvettulan päiväkodin lapset ilman tiloista aiheutuvaa lisäkustannusta.

Alvettulan päiväkodin sijainti on erinomainen, koska alueelta käydään suurelta osin töissä kantakaupungin
tai Pirkanmaan suunnalla. Päiväkodin lakkautus tarkoittaisi huomattavaa lisäkustannusta perheille,
käytännössä 15 km lisäajoa aamuin illoin, yhteensä 6000 km vuodessa. Tilannetta ei voida verrata
kantakaupunkiin, jossa päiväkoteja on muutaman kilometrin välein. Alvettulan päiväkoti on lähipalvelu,
jonka lakkautus ei kohtele kuntalaisia tasapuolisesti.

Alkuvuodesta 2018 tehdyn palveluverkkoselvityksen yhteydessä ennakoitiin, että 2012 ja 2013 syntyneiden
ikäluokka Alvettulan koulupiirissä olisi yhteensä 9 oppilasta eli aika vähän. No nyt nämä ikäluokat
ovat ykköskakkosluokalla, ja oppilasmäärä on 15. Syynä se, että koulupiirin alueelle on muuttanut
lapsiperheitä ja yhtenä syynä muutolle on laadukas kyläkoulu. Koulu on hyvässä kunnossa, sisäilmaltaan
terve ja tilat ovat suhteellisen edulliset. Tilojen osalta on hyvä huomata, että koulun sisäliikuntaja
juhlatilana toimii koulun välittömässä läheisyydessä oleva kyläyhdistyksen ylläpitämä seuratalo. Tilan
käyttö on kaupungille edullista ja nostaa seuratalon käyttöastetta huomattavasti.

Alvettulan koulun lakkautusta perustellaan säästöillä. Lakkautuksesta aiheutuisi kuitenkin merkittävä
lisäkustannus koulukuljetuksiin, joiden osalta on syytä tuoda esiin myös koulumatkan pituus, jos erityisesti
Torvoilan ja Vuolijoen suunnalta kulkeville lapsille on jo nyt huomattavan pitkä ja pitenisi entisestään,
jos kaikki lapset kuljetettaisiin yhtenäiskoululle. Haastavaa olisi myös mahduttaa oppilaat
yhtenäiskoululle.

Koulun lakkautusta perustellaan myös lapsimäärän pienemisellä koko Hauhon alueella. Kuitenkin varhaiskasvatuksen
palveluverkkoselvityksessä esitetyissä lapsimääräennusteissa Hauhon alueella pieneneminen
on marginaalista: Vuoden 2019 olleesta 198 lapsesta ennakoidaan päädyttävän vuoteen
2024 mennessä lukuun 191. Kantakaupungin keskustaa lukuun ottamatta, kaikkialla muualla
ennakoidaan paljon isompaa vähenemistä. Ja kuitenkin lakkautus kohdistuisi Hauholle. Eikö olisi perusteltua
ylläpitää palveluverkkoa siellä missä lapsia ennakoidaan olevan ja jossa palveluille on enemmän
kysyntää kuin tarjontaa.

Meillä on siis näyttöä siitä, että alueelle on muuttanut lapsiperheitä ja siitäkin, että lisää olisi tulossa.
Koronan myötä on näköpiirissä muutos, joka lisää maalla asumisen huokuttelevuutta ja joka suosii
pieniä yksiköitä. Alvettulan koulupiiri on sijainniltaan mitä parhain. Täältä on lyhyt matka moneen
suuntaan, ja erityisesti voimakkaasti kasvava Tampere on täältä katsoen ihan lähellä. Täällä on myös
merkittävä määrä vapaa-ajan asuntoja, joihin liittyy mahdollisuus käyttötarkoituksen muuttamiseen
ja uusien asukkaiden saamiseen. Alue tulisikin meidän näkemyksen mukaan nostaa vahvasti esiin strategisessa
kaupungin kehittämisessä. Lakkauttamalla ei kaupungin talous pelastu, mutta toimintaa jatkamalla
voi olla lopulta positiivien vaikutus talouteen.

Alueella on vahva yhteisöllinen ote. Kyläyhdistykset ovat aktiivisia ja ovat talkoovoimin parantaneet
alueen palveluita. Alvettulan koulun tuki toimii koulun ja päiväkodin puolustajana sekä alueen kyliä
yhdistävänä yhteisönä. Olemme myös toteuttaneet hankerahalla frisbeeradan koulun ympäristöön ja
seuraavakin projekti odottaa toteutusta, kunhan koulun jatko saadaan varmistettua. Alueen markkinoimiseksi
olemme tehneet mainoskortin ja toteuttaneet kyselyn, jolla kartoitettiin alueen veto- ja
pitovoimaa. Kaupungilta emme pyydä muuta kuin koulun ja päiväkodin.

Alvettulan koululla on myös merkittävä historiallinen, kulttuurillinen ja pedagoginen merkitys. Koulu
on keskellä kylää, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Ensi vuonna
tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun koulutoiminta alkoi Hauholla, juurikin täällä Alvettulassa. Koulu
on Hämeenlinnan ainoa, jossa sovelletaan laadukkaaksi kehuttua ja yhdysluokkapedagogiikkaa, mikä
voidaan nähdä arvoksi täällä perinteikkäässä koulukaupungissa.

Vetoamme teihin päättäjiin, jotta lupaavalta näyttävää tulevaisuutta ei tuhottaisi lyhytnäköisillä päätöksillä.

Alvettulan koulun tuki ry

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski