Pitäjät Lammi

Koulujen selvitystyöt ovat jo valmiina

Kuvituskuva: Colourbox

Sekä Lammin koulurakennuksia koskeva tarveselvitys että Hämeenlinnan lukioista tehty selvitys ovat valmiita. Lammilaisille asioista on tarkoitus kertoa maaliskuun 17. päivä. Asia ilmenee Hämeenlinnan kaupunginhallituksen pöytäkirjan liitteenä olleesta päivitetystä talouden tasapainottamisohjelmasta.

Joulukuussa siihen oli merkitty, että Lammin koulujen tarveselvityksen teknis-taloudellisessa tarkastelussa 21.11.2019 on otettu kantaa neljään eri hankevaihtoehtoon kustannusvaikutuksineen. Tätä lausuntoa täydennettiin viime viikolla kertomalla, että Lammille on sovittu infotilaisuudet 17.3., ja tarveselvitys on menossa tiedoksi 4.3. sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan.

Tasapainottamisohjelmaan on lisätty myös merkintä siitä, että investointiesityksen tekeminen edellyttää linjausta Lammin lukiosta ja Lammin keskusta-alueen rakennusten mahdollisesta suojelusta.

Taloudellisten vaikutusten kerrotaan riippuvan toteutettavaksi vaihtoehdoksi valittavasta ratkaisusta. Eri vaihtoehtojen välinen ero on investointivaiheessa noin +-3,6miljoonaa euroa, ja halvin vaihtoehto vaatisi uusia järjestelyjä lukioratkaisuun.

– Jokin keskittämisratkaisuista joka tapauksessa kustannustehokkain, kertoo päivitetty tasapainottamisohjelma.

Lukioselvitystä yhdessä Tavastian kanssa tehnyt työryhmä, jonka valmisteluvastuu on tammikuussa siirtynyt Mika Mäkelältä Päivi Raukolle, kertoi joulukuussa kokoontuneensa kahdesti ja saaneensa jo selvityksen rungon tehtyä ja taustatiedot kerättyä. Seuraavassa kokouksessa tammikuun 9. päivänä oli tarkoitus jo keskittyä johtopäätöksiin. Kirjauksessa toivottiin, että asia voidaan informoida kunnanhallitukselle jo tammikuun aikana, ja että selvitykselle saadaan hallitukselta silloin mahdollisia jatkoevästyksiä.

Helmikuun kirjauksessa todetaan, että selvityksen valmistelu on edennyt hyvin yhdessä Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa, ja että ryhmän näkemys lukiokoulutuksen kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä on jo olemassa. Seuraava kokous on ystävänpäivänä 14.2. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asian iltakoulussa tiistaina 18.2. Lammillaisille nämäkin tulokset kerrotaan vasta maaliskuun 17. päivänä.

Heräsikö Lammi liian myöhään?

Lammilaiset ovat käyneet näkyvään taisteluun lukionsa puolesta, mutta ensimmäiset viestit päättäjille lähtivät vasta sen jälkeen, kun selvitystyöryhmät olivat jo omassa työssään aika pitkällä. Tarveselvitystyöryhmän työ valmistui jo marraskuussa, ja lukioselvitystä tekevä työryhmä kokoontui jo 9.1. vetämään johtopäätöksiä.

Lammilla kerätään parhaillaan nimiä adressiin, jolla halutaan vedota päättäjiin Lammin lukion puolesta. Adressi julkaistiin 28.1. Tällä hetkellä siinä on allekirjoituksia jo yli 2000 kappaletta, ja niitä kerätään lisää Lammin, Tuuloksen ja Hämeenkosken kirjastoissa ja yrityksissä. Allekirjoittajat ovat lisänneet adressiin koskettavia kertomuksia omista, Lammin lukioon liittyvistä elämäntarinoistaan, mutta Hämeenlinnan virkamiehiin niillä ei liene ollut mitään vaikutusta. Vetoomus Sadan nuoren tulevaisuus julkaistiin kuitenkin jo joulukuussa.

Myös Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen on tehnyt paljon työtä laskiessaan syitä Lammin lukion suurempiin kustannuksiin. Hän muun muassa muistuttaa blogikirjoituksissaan lammilaiset.fi-sivustolla, että yksilökohtaiset kustannukset nousevat tietenkin suuremmiksi silloin, jos oppilasmäärä on pieni, ja että koulutuskuntayhtymä Tavastiaan liittyessään Lammin lukio menetti pienille lukioille myönnetyn erityisavustuksen, jonka oppilasmäärään sidottu vuosittainen arvo olisi tällä hetkellä noin 240 000 euroa. Samaan aikaan Hämeenlinnan päättäjät ovat ryhtyneet käsittelemään koululaiskohtaisia kustannuksia julkisuudessa, ikään kuin arvottaen lapsia ja nuoria sen mukaan, miten kalliiksi he kaupungille tulevat – vaikka hintalappu on seurausta heidän omista päätöksistään. Se jää vielä nähtäväksi, miten hyvin eri selvityksissä on huomioitu ne kerrannaisvaikutukset, mitä lukion lakkauttaminen Lammilla aiheuttaisi.

Seuraavaksi selvitykset siirtyvät sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn ja sieltä kaupunginhallitukselle. Viimeisen sanan sanoo valtuusto, jonka alunperin arveltiin saavan päätöksen tehtäväkseen vasta kesäkuun kokouksessaan, koska toukokuussa ei valtuustoa ole, mutta talouden tasapainottamisohjelman päiväyksistä voi päätellä, että valtuusto saattaakin päästä päättämään asiasta paljon aiemmin.

Uusi laki muuttaa tilanteen

Suomen uusi hallitus on päättänyt korottaa oppivelvollisuusiän 18 vuoteen ja tehdä toisen asteen koulutuksesta maksuttoman. Nykyistä laajemman oppivelvollisuuden on suunniteltu tulevan voimaan jo ensi vuonna. Hallituksen luonnos on hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan helmikuun 4. päivänä ja sen arvioitu esittelyaika on viikolla 39 syyskuussa.

Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuuslain voimaan tullessa voimassa olleen lain mukainen oppivelvollisuus olisi päättymässä vuonna 2021 (lukuvuonna 2020–2021 perusopetuksen 9. luokkaa käyviin).

Lakiluonnos lupaa varmistaa määrärahatarpeet jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla. Eri koulutusmuotojen järjestäjille luvataan myös korvata täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset.

Keski-Häme kysyi kaupunginjohtaja Timo Kenakkalalta ja Sari Rautiolta, eikö olisi hätiköityä lopettaa Lammin lukio vain muutamaa kuukautta ennen uuden lain voimaantuloa, jos valtiolta kerran on tulossa rahaa lukiokoulutuksen järjestämiseen kaikille. Kenakkala ei vastannut ollenkaan. Rautio sanoi, että kaikki nämä asiat on varmasti otettu selvityksissä huomioon ja heitti vastakysymyksen:

– Onko koskaan keskusteluttanut ammattiopiskelijoiden koulumatkat, miltei puolet ikäluokasta kulkee kuitenkin niihin oppilaitoksiin? Mietin tätä kun niin paljon puhutaan todella tärkeästä asiasta, yhdenvertaisuudesta?

 

Toimituksen pohdintaa

Raution kysymyksessä saattaa, ikävä kyllä, piillä vastaus siihen, miksi kaupungilla on kiire.

Opetuksen maksuttomuus merkitsee nimittäin uuden lain valmistelijoiden mukaan sitä, että opetusta on voitava saada ilman opiskelijalle aiheutuvia kustannuksia. Opetuksen ohella olisi siten myös välttämättömien opetusvälineiden, koulukuljetusten ja riittävän ravinnon oltava opiskelijalle maksuttomia.

Pienelle Lammille lukion olemassaolo on elämän ja kuoleman kysymys. Kantakaupungista katsottuna Lammin elinvoima saattaa kuitenkin näyttää kovin mitättömältä sen rinnalla, jos valtio alkaisikin maksaa Hämeenlinnalle kaikki lammilaisten kulut matkoineen päivineen, jos heidät kaikki pakotetttaisiin käymään toisen asteen koulunsa kantakaupungissa.

Lisää pohdintoja luvassa tämän viikon pääkirjoituksessa!

______________________________________________________

Edit 4.2. Lisätty tieto Lammilaisten vetoomuksesta päättäjille, joka julkaistiin joulukuussa 2019. 

Lammilaisten vetoomus päättäjille joulukuussa 2019.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski