Hauho Pitäjät Hauho

Koulut odottavat oppilaita teipit lattiassa

Hauhon Yhtenäiskoulu. Kuva: Keski-Hämeen kuva-arkisto

Kouluissa palataan hallituksen päätöksellä lähiopetukseen torstaina 14.5. Pitäjissä on rehtorien mukaan saatu riittävästi informaatiota lähiopetuksen turvalliseen järjestämiseen, noin neljännes lapsista on jäämässä kevään viimeisiksi kouluviikoiksi kotiin.

Hauhon Yhtenäiskoulun suunnitelmassa opetuksen ja arjen järjestämiseksi koronan keskelle on rehtori Pekka Paappasen mukaan ollut johtavana ajatuksena valtakunnallisten ohjeiden noudattaminen. Hygieniaa tehostetaan ja riittävä väljyys varmistetaan säilyttämällä turvavälinä luokissakin yksi metri jokaisen pulpetin välillä.

– Ulkovälitunneilla ei pelata joukkuepelejä eikä painita, opastaa rehtori Paappanen koulun toimintaohjeissa.

Yhtenäiskoulussa toimitaan muutoin normaalisti lukujärjestyksen mukaan, mutta nyt luokat pysyvät omina ryhminään ja opettajat kiertävät ryhmästä toiseen. Yläkoulun valinnaiset aineet kuitenkin toteutetaan niille varatuissa aineluokissa, ja sään salliessa myös ulkona. Ilmastoinnin ja siirtymisen sujuvuuden vuoksi kaikkien luokkien ovet pidetään fysiikan ja kemian luokkia lukuun ottamatta koko ajan avoimina.

– Alakoulun luokat pysyvät omissa kotiluokissaan ja yläkoulun luokille on varustettu omat kotiluokat muun muassa ruokalaan ja liikuntasaliin. Nyt opettajat kiertävät, ja hygieniaan ja turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota, Paappanen kertoo.

Välitunnitkin vietetään kullekin luokalle määrätyllä alueella. Esimerkiksi keinut ja hiekkakenttä on varattu alakoulun luokille, isompien alueina ovat skatepark ja koriskenttä.

Edellisen tunnin pitänyt opettaja valvoo ryhmänsä välitunninvieton ja tuo lapset sisälle ruuhkaa välttäen. Kengät riisutaan sisään tullessa ja jätetään tuulikaappiin tai kenkätelineeseen, takit viedään omaan kotiluokkaan. Jokaiselle luokalle on myös määritelty oma ulko-ovi ja oma wc.

– Käsipyyherullat korvataan hygieenisemmillä paperipyyhkeillä. Ulko-ovien yhtey-nteen järjestetään lisäksi desinfiointiautomaatit. Kädet desinfioidaan ulko-ovilla mennen tullen, ja jokaisen oppitunnin lopuksi pestään kädet.

Pulpetin paikat merkitty

Rehtori Paappasen mukaan viranomaisten kouluille antama ohjeistus lähiopetuksen turvalliseen aloittamiseen on ollut riittävää. Vanhemmille yksityiskohtaiset ohjeet toimitetaan Wilman kautta, niin että kodeissakin ollaan tarkasti selvillä siitä, mitä kouluissa koronan keskellä tapahtuu.

Yhtenäiskoululla ollaan jo teippailtu lattioita turvälin muistamisen helpottamiseksi.

– Luokissa pulpettien paikat on merkitty lattiateipillä, eikä pulpetteja saa siirtää pois paikoiltaan. Kaikki sohvat viedään myös varastoon odottamaan turvallisempia aikoja, kertoo Pekka Paappanen.

Luokanvalvojat tekevät omille luokilleen istumajärjestyksen, ja pulpetit myös nimetään niin, että sama oppilas on samassa pulpetissa jokaisella tunnilla, jolloin koronan mahdollista tarttumista pinnoiltakin ehkäistään tehokkaasti. Jokaiselle oppilaalle annetaan myös käyttöön oma henkilökohtainen tietokone. Omista koulutarvikkeista huolehtiminen tulee nyt erityisen tärkeäksi.

– Jokaiselle annetaan myös henkilökohtaiset kirjoitustarvikkeet, eikä niitä nyt kevään lähiopetusviikoilla saa lainailla, Paappanen muistuttaa.

Ruokailuun mennään ryhmissä

Yhtenäiskoulun tiloista moni otetaan uusiokäyttöön. Ruokailu on tarkoitus järjestää ryhmissä, ja ruokalan lisäksi ateriointia järjestetään salissa ja seurakuntatalolla. Opettajat syövät tuomansa ryhmän kanssa, ja vaikka korona näyttää leviävän pinnoilta melko heikosti, vastaa annostelusta varmuuden vuoksi keittiöväki, niin etteivät lapset joudu koskettelemaan samoja ruokailuvälineitä.

– Ruokailupaikoilla lattiaan on teipattu jonotuspaikat metrin välein, niin että turvaetäisyys säilyy myös ruokailun yhteydessä, Paappanen kertoo.

Opettajien tilat vain opettajien käyttöön

Vaikka aineluokista siirrytään luokkien omiin kotiluokkiin, joiden välillä opettajat kiertävät lukujärjestyksen mukaan, pyritään opettajien omat tilat erottamaan pelkästään heidän käyttöönsä.

– Opettajahuone ja Tulevaisuushuone varataan pelkästään aikuisten tiloiksi. Opehuoneen naulakko ei ole käytössä ollenkaan, ja opettajien vessat ovat vain opettajien ja ohjaajien käytössä, Paappanen kertoo.

Yhteistyö vanhempien kanssa on Paappasen mukaan edelleen hyvin tärkeää, mutta yhteydet koteihin pyritään kahden viimeisen kouluviikon ajan hoitamaan etäopiskelun tavoin sähköisesti.

– Ulkopuoliset aikuiset oh-njeistetaan aina pysymään koulun rajojen ulkopuolella.

Myös kevätjuhlan järjestämisestä on jo päätetty.

– Se järjestetään lauantaina 30.5. virtuaalisena tapahtumana koululla, jolloin siihen pääsevät etäyhteyden avulla osallistumaan myös kotona olevat, kertoo Paappanen.

– Koulun oppilaista 25 prosenttia on anonut vapautusta kevään lähiopetuksesta

Alvettulassa ollaan paljon ulkona

Myös Alvettulaan on saatu ohjeistukset ja niitä pyritään rehtori Jukka Isotalon mukaan toteuttamaan porrastamalla päivärytmiä ja ottamalla lisätilaa käyttöön.

– Järjestämme opetusta myös mahdollisimman paljon ulkona, Isotalo sanoo.

Tämän hetkisen tiedon perusteella Alvettulan oppilaat ovat palaamassa pääsääntöisesti lähiopetukseen.

Hauhon Yhtenäiskoulu. Kuva: Keski-Hämeen kuva-arkisto

Hauhon Yhtenäiskoulun suunnitelma opetuksen ja arjen järjestämiseksi 14.5. 2020 alkaen
Johtavana ajatuksena ovat väljyys ja valtakunnallisten ohjeiden noudattaminen.

 • Toimitaan lukujärjestyksen mukaan.
 • Turvaväli yksi metri. Ulkovälitunnit. Välitunneilla ei pelata joukkuepelejä. Eikä painita…
 • Luokat pysyvät omina ryhminään.  Yläkoulun valinnaiset kuitenkin toteutetaan normaalisti.
 • Yläkoulun valinnaiset toteutetaan TS, TN, KO luokissa ja ulkona. Hygieniaan ja turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Opettajat kiertävät.
 • Alaluokat omissa kotiluokissaan.
 • Läksyt Wilmaan, jotta kotona olevat näkevät myös missä mennään.
 • Yläluokille on varustettu kotiluokat. Katso taulukko.
 • Välitunnit vietetään luokalle määrätyllä alueella. Edellisen tunnin pitänyt opettaja valvoo ryhmänsä ja tuo heidät sisälle ruuhkaa välttäen.
 • Kengät jätetään tuulikaappiin tai kenkätelineisiin. Takit viedään kotiluokkaan.
 • Luokille nimetään omat vessat.
 • Luokille nimetään omat ulko-ovet.
 • Ruokailu tapahtuu ryhmittäin. Tilat ruokailua varten varataan ruokalasta ja liikuntasalista. Ryhmille nimetään paikat. Opettajat syövät tuomansa ryhmän kanssa. Katso taulukko.
 • Keittiöväki jakaa ruuan. Jonotusta ohjataan lattiateippauksilla.
 • Luokat 8 ja 9 syövät liikuntasalissa. Sisään ja ulos liikkuminen takapihan kautta.
 • Kaikkien käytävien ovet pidetään auki. Muiden luokkien, paitsi ke ja fy ovet pidetään auki.
 • Luokissa pulpettien paikat on merkitty lattiateipillä. Pulpetteja ei saa siirtää. Kaikki sohvat viedään pois.
 • Luokanvalvojat tekevät istumajärjestykset omalle luokalleen ja merkitsevät paikat kotiluokan pulpettiin ennen to 14.5. klo 9.
 • Oppilas on samassa pulpetissa jokaisella tunnilla.
 • Omat henkilökohtaiset koneet jokaisella.
 • Jokaisella oppilaalla omat kynät ja kumit. Lainata ei saa.
 • Käsipyyherullat poistetaan. Tilalle paperipyyhkeet. Ulko-ovien yhteyteen järjestetään desifiointiautomaatit. Kädet desinfioidaan mennen tullen. Jokaisen tunnin lopuksi pestään kädet.
 • Opettajahuone ja Tulevaisuushuone varataan aikuisten tiloiksi. Opehuoneen naulakko ei ole käytössä. Opettajien vessat ovat vain opettajien ja ohjaajien käytössä.
 • La 30.5. virtuaalinen kevätjuhla koululla, johon pääsevät mukaan myös kotona olevat.
 • Pukuhuonealue suljetaan.
 • Ulkopuoliset aikuiset ohjeistetaan aina pysymään koulun rajojen ulkopuolella.
 • 7b ja 8b välitunneilta sisälle aina viimeisenä (kotiluokka ke ja fy on pidettävä lukittuna aina).
 • Rankkasateen sattuessa välituntiohjeistus kuulutetaan.

Kotiluokat ja välituntialueet:

Lue myös:
Yleisohjeet koululaisten vanhemmille
Lammi: Ei voida puhua normaaliin palaamisesta
Tuuloksessa koulupäivän aloitus porrastetaan
Hämeenkoskella opettajat kokoontuvat vielä etänä

 

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat