Pitäjät Lammi

Kyselytunnilla puhuttivat kouluasiat

Sari Myllykangas, Sari Rautio ja Mika Aakkula. Kuva: Maria Ilonen

Hämeenlinnan kantakaupungin ravintola Skogsterissa järjestettiin puheenjohtajien kyselytunti, jossa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio olivat keskustelemassa ja vastaamassa kaupunkilaisten kysymyksiin. Keskustelussa nousivat esiin kouluasiat ja varsinkin viime aikoina kovasti puhuttanut Lammin lukion kohtalo.

Lammin kuusikymmentä vuotta toiminutta lukiota oli saapunut paikalle puolustamaan Lammilaiset lukion puolesta -toimikunnan jäsen Mika Aakkula.

– Lukio ei ole meille vain koulu. Jos Hämeenlinnassa laitetaan kaksi lukiota yhteen, se ei vaikuta Hämeenlinnan elinvoimaan, mutta jos Lammilta lakkautetaan lukio, se vaikuttaa Lammin elinvoimaan, Aakkula sanoi.

Mika Aakkula myös arveli, että jos lukio Lammilta lakkautetaan, suuri osa Lammin lukioon tulijoista siirtyisi Lahteen Hämeenlinnan sijasta tai jättäisi kokonaan menemättä lukioon. Lammin lukion tilanne vaikuttaa myös tuuloslaisiin ja hämeenkoskelaisiin nuoriin.

– Lammi on elinvoimainen paikka, mutta se voisi olla vielä paljon elinvoimaisempi. Se ei ole saanut ansaitsemaansa panostusta, Aakkula kritisoi ja otti esiin Lammille aikoinaan haaveillun tekonurmen, jota ei saatu, samoin myös tonttien kaavoituksen riittämättömyyden.

Pitäjien elinvoiman tärkeys

Sari Rautio yhtyi Aakkulan mielipiteeseen lukiosta isona elinvoimatekijänä sekä myös painotti pitäjien elinvoimaisena säilyttämisen ja niissä asukkaiden säilymisen tärkeyttä.

– Tämä edellyttää peruspalveluiden ja perusopetuksen kunnossa olemista, että pitäjissä voidaan asua ja elää.

Tämän hetken suurimmaksi ongelmaksi Lammilla Rautio nosti koulurakennusten huonon kunnon. Mika Aakkula muistutti, että lukio-opetuksen järjestämisestä Lammilla suoriuduttaisiin minimissään neljällä luokkahuoneella.

Sari Rautio muistutti kuitenkin lukioselvityksen olevan vasta käynnissä ja kaupunginvaltuustossa olevan lammilaisedustuksen, joten lammilaisten näkökulman hän vannotti tulevan kuulluksi päätöksenteossa. Sari Myllykangas vakuutti, että kaikkien lukioiden tilanne tarkastellaan huolellisesti, ennen kuin päätöksiä tehdään.

– Valtionosuudet eivät kuitenkaan riitä lukio-opetuksen järjestämiseen, vaan siihen tarvitaan myös kaupungin rahoitusta. Viime vuosina tämä osuus on tuplaantunut. Maksaa 3000 euroa per oppilas kaupungille, että Lammilla on lukio, Rautio muistutti kuluista.

Ikäluokkien pienenemisen vaikutus

Sari Rautio otti esiin myös tulevaisuuden päätöksiin vaikuttavan lasten lukumäärän vähenemisen. Hämeenlinnassa syntyi viime vuonna lähes parisataa lasta vähemmän kuin muutamaa vuotta aiemmin. Ikäluokat pienenevät vääjäämättä tulevaisuudessa ja nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa koulutusasioihin.

Rautio otti esiin myös tämän mahdollisen vaikutuksen nyt jatkoajalla olevan Alvettulan koulun suhteen.

– Tätä katsotaan nyt mielenkiinnolla, mitä tulee tapahtumaan.

Toki myös nimenomaan koulut pitäjissä lisäävät niiden vetovoimaa ja halukkuutta niissä asua.

Luokkatilojen laajempi käyttö

Yleisössä ollut Karoliina Frank otti esiin toisen näkökulman luokkahuoneiden käyttöön. Nykymallilla koulutilat ovat vajaakäytöllä.

– Sivistyksen käytettäviä neliöitä on hurja määrä ja niiden käyttöaste ei ole edes 50 prosenttia, sanoi Frank ja esitti, että koulutiloja voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin kouluajan ulkopuolella jopa maksullisesti.

Frank toivoikin, että kaupunginjohdolta voitaisiin saada tähän strateginen linjaus. Pohdittiin myös, voisiko Lammi hyötyä tästä. Luokkahuoneiden käyttö muuhun kuin opetustarkoitukseen on kuitenkin hankalaa ainakin alakoulujen osalta, sillä niissä on omissa luokissaan oppilaiden tavaroita.

Puheeksi tuli myös Hauhon kesätori, joka nyt muuttaa paikkaansa, kun entiselle paikalle kaavoitetaan tontteja.

– Haluttiin nimenomaan mahdollistaa asumista pitäjän keskustassa. Toki myös kesätori on tärkeä, joten piti miettiä, missä se saadaan jatkossa järjestettyä, Sari Rautio sanoi.

Tonttiasian hän kertoi myös Lammin osalta olevan tämän vuoden agendassa.

Tässäkin tilaisuudessa esiin nousi myös paljon keskustelua herättänyt mahdollinen toriparkki. Sarit Myllykangas ja Rautio muistuttivat, että viikolla numero kahdeksan kaupungin sivuilla avautuu kysely toriparkista, jossa kaupunkilaiset voivat ilmaista mielipiteensä.

 

 

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat