Lammi Lammi

Lajirikas Untulanharju

Suomesta löytyy runsaasti aikoinaan jääkauden muovaamia harjuja. Suurin osa on pitkittäisharjuja, lähinnä kaakon-luoteen tai etelän-pohjoisen suunnassa, kuten myös on Untulanharju. Erikoista Lammilla sijaitsevassa Untulanharjussa on se, että se on lähes luonnontilainen ja muutettu luonnonsuojelualueeksi. Myöskin lähes läpi harjun esiintyvä lehtokasvillisuus on harjuille erikoista. Harjun notkopaikoista, eli supista löytyy jopa kosteita lehtoja saniaisineen. Pääosin harju on kuitenkin kuivaa lehtoa.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat