Lammi Lammi

Tutkimus: Hiekasta ja biohiilestä ratkaisu hevostilojen valumavesien puhdistamiseen

Hiekka-biohiilisuodatin. Kuva: Lammin biologinen asema

Lammin biologinen asema on ollut mukana syksyn aikana Ypäjän Loimijoessa tehdyssä tutkimuksessa, jonka tarkoitus on ollut kartoittaa hevostilojen talous-, uima- ja kasteluvesien mahdollisia saastumisriskejä sekä riskien hallintaa.

 Loimijokeen laskevaan hevostarhojen valumavesiä kokoavaan ojaan asennettiin kesän ja syksyn 2020 aikana hiekkaa ja biohiiltä sisältävä suodatin (hyödyllisyysmallisuoja NRO FI12575). Sen tarkoituksena on poistaa hevostilan valumavesien mahdollisesti sisältämiä epäpuhtauksia, kuten suolistoperäisiä mikrobeja. Kaksilokeroisessa suodattimessa valumavesi kulkee erikseen biohiilihiekkaseoksen ja pelkän hiekan läpi. Säännöllisesti otettavien vesinäytteiden avulla selvitetään, kuinka tehokkaasti erilaiset suodatinmassat vähentävät valumaveden mikrobikuormaa, ja mikä on suodatinmateriaalien käyttöikä.

– Arvioitu vaihtoväli on 3–5 vuotta riippuen läpikulkevista vesimääristä, kertoo suodattimen valmistaneen yrityksen Harxo Oy:n tuotanto- ja kehitysvastaava Jukka Harjula.

Suodatin toteutettiin Kanta-Hämeessä meneillään olevassa hankkeessa nimeltä Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi yhteistyössä suodattimen valmistajan, Ypäjän Hevosopiston ja Loimijoen suojeluprojektiin osallistuneen Ypäjän kunnan kanssa. Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) toteuttavat kyseistä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa hanketta. Hankkeessa kartoitetaan taudinaiheuttajien esiintymistä, alkuperää ja kulkeutumista vesiin. Tarkoituksena on selvittää talous-, uima- ja kasteluvesien mahdollisia saastumisriskejä sekä riskien hallintaa. Projektissa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisukeinoja riskien minimoimiseksi yhteistyössä yritysten kanssa, mistä Ypäjän Hevosopiston alueelle sijoitettu suodatinratkaisu on yksi esimerkki. Hanke ajoittuu välille 2019–2021.

Hiekka-biohiilisuodattimen poistoputket. Kuva: Lammin biologinen asema

Suolistoperäisiä taudinaiheuttajia, kuten bakteereja ja viruksia, voi päätyä vesiympäristöön eläinten jaloittelutarhojen lisäksi kaupunkien pinnoilta huuhtoutuvien valumavesien mukana tai jätevedenpuhdistamoilta tehokkaista poistomenetelmistä huolimatta. Etenkin sulamisvedet ja poikkeavat säätilat, kuten rankkasateet ja tulvat, lisäävät päästöriskiä. Ilmastonmuutoksen seurauksena talvet ovat entistä lauhempia, mikä lisää valumavesien määriä. Riski sairastua Suomessa suolistoinfektioon veden hyöty- ja virkistyskäytön seurauksena on kuitenkin Lammin biologisen aseman lähettämän tiedotteen mukaan suhteellisen pieni.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski