Pitäjät Lammi

”Lukiotyöryhmän selvityksessä huolestuttavia puutteita”

Lammilaiset lukion puolesta -toimikunta on perehtynyt Hämeenlinnan lukioiden toimintaa selvittäneen työryhmän julkaisemaan yhteenvetoon ja kertoo löytäneensä siitä useita huolestuttavia puutteita. Toimikunnan jäsenet ovat huolissaan myös siitä, saavatko lammilaiset äänensä lain vaatimalla tavalla kuuluviin nyt, kun maa on siirtynyt poikkeustilaan ja lukioasiaa käsittelevät tapahtumat on jouduttu perumaan.

Kuntalain 22. pykälässä sanotaan, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista, ja sitähän nämä Lammille suunnitellut tilaisuudet juuri olisivat olleet, miettii Lammilaiset lukion puolesta -toimikunnan puheenjohtaja Pirjo Sandelius.

Kuntalaissa nostetaan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista edistäviksi asioiksi erityisesti juuri keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien sekä kuntalaisraatien järjestäminen ja asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa. Kuntalaisille pitäisi myös järjestää mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun ja päästä kehittämään palveluja yhdessä päättäjien kanssa.

– Nyt, kun Lammin tilaisuudet on jouduttu perumaan, meillä on tottakai huoli siitä, että toteutuuko oikeusturvamme tässä, Sandelius pohtii.

– Olemme kyllä toimittaneet toimikunnan vastineen kaikille kaupungin päättäjille, uskon kyllä että asian vakavuus on oivallettu myös kaupungin päässä.

Samoilla linjoilla on myös Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen, vaikka hän ymmärtääkin ne toimenpiteet, mihin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on ryhdytty.

– Koronaviruksen leviäminen on vakava asia, ja minulla riittää ilman muuta ymmärrystä siihen, että näissä olosuhteissa Lammin kouluselvityksiin liittyvä yleisötilaisuus on peruttu, Kähkönen sanoo.

– Samalla pitää kuitenkin muistaa, että demokratiaan ja vastuulliseen päätöksentekoon kuuluu olennaisesti keskusteleminen ja kuuleminen. On varmasti kaikille selvä asia, että mitään päätöksiä ei näin tärkeässä asiassa voida tehdä, ennen kuin Lammin kouluselvitykset on esitelty henkilöstölle ja asukkaille.

Kähkönen sanoo uskovansa, että tilaisuuksien peruuntuminen on päättäjillekin kipeä asia.

– Pitäjässä odotetaan nyt, millä tavalla johtavat virkamiehet huolehtivat siitä, että selvitykset esitellään asianmukaisesti henkilöstölle ja asukkaille, ja siitä, että selvityksistä käydään perusteellinen ja moniääninen keskustelu.

Todelliset säästöt saavutettavissa kantakaupungissa

Lukioselvityksen se johtopäätös, että Lammin lukion kiinteistöt olisivat ainoa mahdollinen säästökohde Hämeenlinnan lukiokoulutuksessa, on Lammin toimikunnan mielestä virheellinen.

– Jos halutaan todellisia säästöjä lukiokoulutuksesta, kantakaupungin palveluverkkorakennetta pitäisi olla valmis tarkastelemaan uudelleen. Jopa kymmenkertaiset säästöt Lammiin verrattuna on saavutettavissa kantakaupungin lukiot yhdistämällä, sanotaan toimikunnan vastineessa.

Sen mukaan asiaa on suunniteltu myös opetuksen sisällön osalta silloin, kun Hämeenlinnassa ja Tavastiassa tehtiin yhden lukion suunnittelutyötä.

Kantakaupungin lukioiden yhdistäminen ei toimikunnan mielestä myöskään aseta lapsia niin eriarvoiseen asemaan, kuin Lammin lukion lakkauttaminen asettaisi, koska välimatkat kaupungin sisällä ovat pienemmät, eikä kummankaan lukion elinvoimavaikutus ympäristöönsä ole yhtä merkittävä kuin Lammilla, jonka pitäjäidentiteetin vahvistaminen ja tukeminen kuuluvat myös kaupungin velvollisuuksiin.

Tarveselvitys ei anna oikeita lukuja kustannusvertailuun

Lammin koulujen tarveselvitystyön käyttäminen kustannusvertailuun on myös toimikunnan mielestä virhe. Tarveselvitystyö käynnistyi jo vuosi sitten, ja se on huolellisesti tehty kolmen ensimmäisen vaihtoehdon osalta, mutta neljäs vaihtoehto on lisätty nopeasti talouden tasapainottamisohjelman jälkeen, eikä siinä ole toimikunnan mielestä samalla tavalla kyetty ottamaan huomioon lukion mahdollisen lopettamisen mukanaan tuomia vaikutuksia, kuin muihin vaihtoehtoihin.

Tätä toimikunta perustelee muun muassa sillä, että Lammilla on joka tapauksessa rakennettava uutta tai peruskorjattava vanhaa, koska myös perusopetuksen koulutilat ovat tulleet teknisen käyttöikänsä loppuun.

Toimikunta muistuttaa myös siitä, että Pasaapeli-rakennus on kaupungin omistama. Vaikka Tavastialta säästyisi lukion loppuessa sen vuokrakulut, jäävät kiinteistön ylläpitokustannukset edelleen kaupungin talouden rasitteeksi.

Toimikunnan vastineessa nostetaan esiin myös se, että Lammin lukio ei tarvitse niin paljon neliöitä, kuin tarvekartoituksessa on arvioitu.

Lammin lukion vanhempainyhdistyksen tuore kyselytutkimus osoittaa myös sen, että kaikki Lammilta Lahteen, Padasjoelle, Asikkalaan ja muualle lähtevät lukiolaiset veisivät mennessään valtiontukia, yhteensä jopa satoja tuhansia euroja. Toimikunta esittää, että kaupungin tulisi odottaa uuden oppivelvollisuuslain mukanaan tuomat muutokset valtion rahoitukseen, ennen kuin tekevät päätöksen, joka olisi tuhoisa myös Lammin perusopetukselle.

– Päätös lukion lakkauttamisesta olisi toimikunna mielestä tuhoisa Lammin perusopetukselle, ja Hämeenlinnan päättäjät loisivat lukion lakkauttamisella Lammin lapsille turvallisen koulutien asemesta turvattoman tulevaisuuden ja sekavat kouluolot jatkuvasti vaihtuvien opettajien kasvatuksessa. Opetuksen laatu kärsisi niin paljon, että se vaikuttaisi merkittävästi lammilaisten lasten tulevaankin koulumenestykseen ja elämässä onnistumisen mahdollisuuksiin, toimikunnan vastineessa vedotaan.

Lukiokohu ei ole vähentänyt Lammin lukion vetovoimaa

Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen kertoo kokevansa lukion puolustamisen miltei virkavelvollisuutena.

– Sanon häpeilemättä, että Lammin lukiolla on luovuttamaton paikkansa pitäjän koulutustason varmistajana ja alueen vetovoimatekijänä. Erityisesti tänä vuonna olen oppilaiden esityksiä seuratessani herkistynyt, suorastaan liikuttunut siitä, miten paljon nuoriltamme vietäisiin pois, jos Lammin lukio lakkautettaisiin, Kähkönen sanoo.

– Sellaista päätöstä ei pitäisi missään tapauksessa tehdä. Sitä on Hämeenlinnassa monta kertaa yritetty, mutta perusteita lakkauttamispäätökselle ei ole koskaan ollut olemassa. Olen vakuuttunut siitä, että lakkauttamisperusteita ei edelleenkään ole olemassa. Taloudelliset säästöt muista kohteista ovat aivan eri suuruusluokkaa, kuten Lammin kouluselvityksistäkin ilmenee.

Kähkönen toteaa myös, että Lammilla sivistystahto on horjumaton, ja lukion puolesta taistellaan vahvassa yhteisöllisessä rintamassa.

– Siitä olen tuntenut suurta iloa. Toisaalta koen haasteeksi sen, miten saadaan Lammin lukion lakkauttamista ajavat hämeenlinnalaiset ymmärtämään ne perustelut, jotka lammilaisille ovat itsestään selviä. Ihmettelen, mistä kumpuaa se henkinen välimatka, joka on aistittavissa kantakaupungin ja pitäjän välillä, Kähkönen harmittelee.

– Harvan lukion täytyy jatkuvasti perustella olemassaolonsa merkitystä päättäjille. Ja kuitenkin Lammin lukion vetovoima on vastustamaton. Ensi vuonna opiskelijamäärä on todennäköisesti suurempi kuin nyt. Edes tasapainottamisohjelman aiheuttama lukiokohu ei ole vähentänyt Lammin lukion vetovoimaa. Se on ihmeellistä!

Katso toimikunnan kannanotto kokonaisuudessaan!

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski