Pitäjät Lammi

Lammin lukion nykymalli on kustannustehokkain

Kuva: Merja Hirvisaari

Lammin lukion tulevaisuutta selvittäneen työryhmän selvitys julkaistiin perjantaina. Paras uutinen siinä lammilaisille on se, että lukiotoiminta olisi kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti jatkumassa Lammilla. Selvitystyön lähtökohtana oli löytää sille taloudellisesti kestävä toimintatapa. Työryhmän mielestä oikea vastaus on jatkaa toimintaa nykyisessä muodossa, yksisarjaisena lähilukiona, joka varmistaa lukiokoulutuksen ennen kaikkea Lammin ja Tuuloksen nuorille.

Selvityksessä asiaa tarkasteltiin oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten pienentämisen ja alueellisen elinvoimavaikutuksen kannalta. Kahteen jälkimmäiseen ei työryhmällä ollut antaa tarkkoja vastauksia. Kiinteistökustannusten osalta Lammin lukio on riippuvainen valmisteilla olevasta kiinteistöratkaisusta, joka odottaa kaavamuutosta. Hakkalan koulun aluetta koskeva kaavamuutos tulee kaavasuunnittelija Katja Ojalan mukaan luonnoksena nähtäville vasta loppuvuodesta, aikaisintaan kaupunkirakennelautakunnan lokakuun kokouksessa.

Lammilaisten aktiivinen kampanja lukionsa puolesta vetosi erityisesti lukion mukanaan tuomaan elinvoimaan koko Lammin pitäjässä. Tälle työryhmä ei kuitenkaan löytänyt luotettavaa mittaria.

– Alueelliseen elinvoimavaikutukseen ei lukiokoulutuksen osalta ole objektiivista laskentatapaa, joten voimme vain olettaa, että lukiokoulutus Lammilla luo tyytyväisyyttä alueen palvelurakenteeseen ja vireyttä pitäjään, selvityksessä sanotaan.

Jatkoselvityksen yhteydessä tuli myös arvioida, onko Lammin lukion toimintaedellytyksiä mahdollista lisätä painottamalla tiettyjä erityisaloja tai -aineita kuten taide- ja taitoaineet, luonnontieteet, yrittäjyys, media tai esimerkiksi partio.
Työryhmän selvityksen johtopäätöksessä todetaan kuitenkin, että Hämeenlinnan kaupungin vaikea taloudellinen tilanne ei tällä hetkellä mahdollista lisärahoitusta uusiin painotuksiin, ja niiden vaikutuksia opiskelijamääräänkin on vaikea arvioida.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki/Lukioselvitys

Myös lukion nykyiset opiskelijat katsovat nykylukion painotukset parhaiksi myös jatkossa. Musikaaliprojekti, kansainvälisyystoiminta sekä kuvataiteen ja median yhdistävä medialinja olivat kolme suurinta suosikkia nuorten omissa toiveissa Lammin lukion painotuksiksi. Partio ja tiedekansallispuisto jäivät toivelistan viimeisiksi.

Työryhmä uskoo kuitenkin, että Lammin lukion veto-voimaa voitaisiin painotuksilla lisätä ja esittää, että koulutuskuntayhtymä Tavastia jatkaa kolmannen painotuksen suunnittelua ja aloittaa sitä koskevat neuvottelut kumppanien kanssa sekä selvittää mahdollisuuksia sähköisten oppimisympäristöjen laajempaan hyödyntämiseen.

Työryhmässä mukana ollut Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen työryhmän selvitykseen.

– Erityisen iloinen olen siitä, että kaupunginhallitus antoi työryhmälle toimeksiannon, joka on luonteeltaan koulutus- ja kehitysmyönteinen, Kähkönen toteaa. Hän pitää toimeksiantoa kaupungin strategiaan vahvasti nojautuvana lähestymistapana.

— Työryhmän oli määrä selvittää Lammin lukion toiminnan jatkamista taloudellisesti kestävällä tavalla. Mielestäni tämä lähestymistapa nojautuu vahvasti kaupungin strategiaan, jossa painottuvat resurssiviisaus, asukkaiden hyvinvointi ja elinvoimaisuus, Kähkönen iloitsee.

– Lukioselvityksessä todetaan, että Lammin lukio on tällä hetkellä vetovoimainen ja omaleimainen lähilukio. Opiskelijamäärä on opetuksen järjestämisen kannalta ihanteellinen, koska opetus voidaan järjestää kustannustehokkaasti pääosin yksisarjaisena opetuksena. Ikäluokkien pienentyessä lukion toimintaa tulee kuitenkin kehittää niin, että toiminnalla säilyy taloudellisesti kestävä pohja myös tulevaisuudessa, toteaa Esa Kähkönen.

Rehtorina hän kertoo pitävänsä vaikeana yhtälönä sitä, että yhtäältä uuden painotuksen kehittäminen ja toteuttaminen tuo todennäköisesti lisäkustannuksia, mutta toisaalta kaupungin vaikea taloustilanne ei mahdollista lisärahoitusta.

–  Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitus perustuu kuitenkin opiskelijamäärään, joten painotuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia voidaan osittain kattaa, mikäli painotusten avulla voidaan houkutella lukioon lisää opiskelijoita.

 

Lue myös: Katajaan kapsahtaneena

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski