Pitäjät Lammi

Lammin rivitaloille haetaan purkulupaa

Kuvituskuva: Colourbox

Hämeenlinnan Asunnot on hakenut kaupungilta purkulupaa vanhemmille asuntokohteilleen. Purettavien rakennusten listalla ovat Lammilta Evontien ja Iso-Evonraitin rivitalot.

Purettaviksi esitetään myös talokohteita Katumantieltä ja Karhitieltä.

Hämeenlinnan Asunnot perustelee purkutarvetta sillä, että ihmiset hakevat vuokra-asuntoja nimenomaan kantakaupungista, ja heidän sivummalla sijaitsevat huonokuntoiset asuntonsa  jäävät tyhjiksi tai niiden korjausvelka on kasvanut liian suureksi.

Lammin kohteissa asukkaita on ollut riittävästi, mutta Evontien rivitalon peruskorjaus tulisi huomattavan kalliiksi ja Iso-Evonraitin ylläpito on niin kallista pitkien etäisyyksien vuoksi, että vaikka sen kaikissa asunnoissa on vuokralaiset, kiinteistö tuotti viime vuonna tappiota 65 000 euroa.

– Tarkoituksemme on purkaa aravarajoituksista vapautetut kiinteistöt, ja näillä toimenpiteillä parantaa yhtiömme taloudellista asemaa. Nykyiseen perittävään vuokratasoon sisällytetty asuntojen tyhjäkäytön taloudellinen vaikutus nostaa turhaan asuntojen vuokratasoa, johon tavoittelemme parannusta purkamalla nämä kiinteistöt. Purkamisvaihtoehdon toteutuessa saisimme jäljelle jäävän asuntokannan tyhjiä asuntoja vuokrattua ja siten käyttöastetta nostettua, yhtiö perustelee purkupyyntöään.

Evontien rivitalosta Hämeenlinnan Asunnot sanoo, että kohde on ollut täyteen asuttu, mutta teknisen kunnon osalta se vaatisi täydellisen peruskorjauksen, ja sen myötä vuokrataso nousisi huomattavasti.

Hämeenlinnan Asuntojen Lammin käyttöaste vuoden 2019 lopulla oli noin 90 prosenttia, yhtiöllä on pitäjässä yhteensä 162 huoneistoa 14 eri kiinteistöllä. Nykyisille asukkaille voidaan yhtiön mukaan tarjota uutta kotia Lammin muista kohteista. Toimenpide-ehdotus on kohteen purkaminen tämän ja ensi vuoden aikana.

Iso-Evonraitin kohteelle yhtiö tulee hakemaan ARA-rajoitusten purkua ja sen jälkeen yrittää myydä/purkaa rakennuksen.

Toimenpide-ehdotuksilla on yhtiön mukaan tarkoitus saada sen kiinteistökantaa taloudellisesti ja tarvenäkökulmasta katsottuna parempaan kuntoon. Purettujen talojen asukkailla saadaan täytettyä muissa kiinteistöissä olevat tyhjät asunnot, ja yhtiö saa resursseja uuteen asuntotuotantoon kysytymmillä kantakaupungin alueilla.

Hämeenlinnan kaupungin 1.1.2019 voimaan tulleen konserniohjeen mukaan kaupungin ennakkokantaa edellyttäviä ratkaisuja ovat muun muassa toimintaan ja talouteen nähden merkittävä investointi sekä toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen.

Hallituksen esityslistassa apulaiskaupunginjohtaja Isosuo esittää hyväksyntää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n ehdotukselle kiinteistöjen purkamisesta yhtiön esittämällä tavalla.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat