Pitäjät Hauho Lammi

Lammin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin muutoksia

Evon metsät halutaan kirjata valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kuvassa Valkea Kotinen -järven näkymiä Matti Siivosen ikuistamina. Kuva: Matti Siivonen

Hämeenlinnan kaupunki täydensi joulukuussa ympäristöministeriölle antamiaan lausuntoja valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Hämeenlinnan alueelle ulottuu valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kohteista seitsemän. Kaupunki esitti niistä neljään muutoksia päivitysinventoinnissa 2020. Hämeen Härkätien, Vanajaveden laakson ja Aulangon sekä Sääksmäen–Tarttilan kulttuurimaisemien aluerajausten lisäksi Lammin lounaisiin viljelymaisemiin lisättiin maisemia Kataloilta, ja Evon metsäkulttuuri- ja jokimaiset –alueessa haluttiin huomioida Evon tiedekansallispuiston perustamisesitys.

Lammin lounaiset viljelymaisemat –rajaukseen esitettiin lisättäväksi Hervonjärven eteläosa, Kataloisten kylä ja Kataloistenjärvi ympäristöineen. Uusi aluelaajennus on arkkitehti Marika Viinasen valmisteleman lausunnon mukaan tarkoituksenmukainen.

– Laajennus on luonteva ja huomionarvoinen lisä viljelymaisemakokonaisuuteen, tuoden mukanaan arvokkaita vesistö- ja ranta-alueita sekä jäljelle jäänyttä vanhaa kylärakennetta, rakennuskantaa, pihamiljöötä ja niiden läpi johtavia mutkittelevia teitä, lausunnossa todetaan.

Kataloistenjärven mataluus (suurin syvyys vain 1,85m) on mainitsemisen arvoinen luonnonpiirre ja vaikuttava tekijä alueen vesikasvillisuuteen ja –linnustoon.

Evon metsäkulttuuri- ja jokimaisemat -kirjaukseen haluttiin lisätä myös kansallispuistoverkoston laajentaminen, mikä on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.

– Ympäristöministeriö esittää tiedekansallispuiston perustamista Evolle. Alueen toimijoista kootaan alueellinen työryhmä, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään, sanottiin Hämeenlinnan lausunnossa.

– Työryhmän tavoitteena olisi ehdottaa kansallispuistolle rajaus, joka ottaisi huomioon Evolla toimivien tahojen aluetarpeet. Puiston ulkopuolelle on tarkoitus rajata ainakin Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä ja partiolaisten leirialue.

Aikaisemmin pitäjistä on valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin liitetty Lammilta Ormajärven–Untulan kulttuurimaisemat ja Hauholta Hauhonselän kulttuurimaisemat. Valtakunnallisesti merkittäviksi perinnemaisemiksi on laskettu Lammilta Ilolan niityt ja Mustajärven metsänvartijatila Evolta.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski