Pitäjät Lammi

Metsähallitukselta Evolle oma suunnitelma – vastakkainasettelua tiedekansallispuiston kanssa on vaikea välttää

Metsähallituksen yleissunnitelman maankäyttövarauksia Evo-keskuksen ympärillä.

Hämeenlinnan valtuusto käsitteli maanantain kokouksessaan Metsähallituksen tilaamaa yleissuunnitelmaa Evon retkeilyalueen kehittämisestä. Hämeenlinnan kaupunki osallistui myös vahvasti suunnitelman laatimiseen; Taruksen alueen osalta maanomistajana sekä Evon alueen osalta maankäytön näkökulmasta.

Metsähallituksen tarkastelussa oli mukana koko Evon retkeilyaluekokonaisuus, eli Metsähallituksen hallinnoiman alueen lisäksi kaupungin omistama Taruksen retkeilyalue sekä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin käytössä oleva opetusmetsä.

Suunnitelmassa tarkastellaan retkeilyalueen vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia matkailun ja maankäytön näkökulmasta. Siinä luodaan visio ja tavoitteet vuoteen 2030, johon mennessä Evosta pitäisi olla muodostunut ”vastuullinen luontomatkailubrändi, joka tarjoaa monimuotoiseen luontoympäristöön ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin pohjautuvia vastuullisia luontomatkailuelämyksiä sekä luonnon monimuotoisuudesta oppimiseen liittyviä matkailusisältöjä kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille.”

Evon tiedekansallispuiston valmistelu aloitettiin, kun Metsähallituksen yleissuunnittelutyö oli jo loppuvaiheessa. Metsähallitus päätti valmistella yleissuunnitelmansa valmiiksi, ja sanoo sen antavan yhden näkökulman Evon tiedekansallispuiston valmistelun tueksi.

Valtuusto merkitsi Metsähallituksen suunnitelman vain tiedoksi, mutta asian käsittelyn yhteydessä erityisesti lammilaisvaltuutetut ilmaisivat näkemyksiään myös Evolle suunnitellusta tiedekansallispuistosta hyvin värikkäin sanankääntein.

Esimerkiksi Pekka Kääriäinen (kok.) piti tärkeänä, että Metsähallituksen tekemät rajaukset otetaan huomioon myös kansallispuistotyössä, ja yleissuunnitelmassa esitetyt reitistöt, rakentaminen ja metsästys sallitaan. Kääriäinen pahoitteli sitä, että kansallispuistoprojektiin on otettu myös Greenpeace, jonka toimintatavoissa on Kääriäisen mukaan laittomuuksia ja yllyttämistä kansalaistottelemattomuuteen.

Leena Suojalan (kesk.) mukaan kaupungin kannalla on erityisen suuri merkitys siinä, jatkuuko Evon kehitystyö retkeilyalueena vai kansallispuistona. Hän itse toivoi, että Evoa kehitetään nimenomaan retkeilyalueena, ilman kansallispuistorajauksia. Hänen mielestään retkeilyalue mahdollistaa melkein minkä tahansa Evolle sopivan toiminnan ja myös luontoarvojen kestävän hoitamisen, mutta tiedekansallispuistossa ei voi tehdä mitään sellaista, mitä ei erikseen ole lakiin merkitty sallituksi.
Suojala piti tärkeänä, että Evolla on jatkossakin metsästys- ja kalastusmatkailu mahdollista.
– Ilmaston kannalta metsät ovat sitä parempia hiilinieluja, mitä paremmin niitä hoidetaan eikä anneta mädäntyä pystyyn, Suojala sanoi.

Marjatta Rahkio (kesk.) oli katsonut verkossa leviäviä kuvia Evon metsistä ja totesi, että näkemykset siitä, mikä on metsän hoitamista, vaihtelevat suuresti, mutta ainakaan näiden kuvien esiin laittajat eivät ole todellisia metsänhoidon asiantuntijoita.
– Esimerkiksi kun on valokuva otettu suunnitelmasta, jossa aiotaan hakata vanhoja puita, kuvatekstissä sanotaan, että ”nämä vanhat puut olisi pitänyt säästää”, tai kun kuva kertoo maisemasta, missä puut eivät ole päässeet kunnolla kasvamaan, koska niitä on liikaa, on kuvan alla kysymys, eikö tässä ole jo tarpeeksi harvaan hakattu, kertoi Rahkio ja piti kyseenalaisena sitä, että tällaisilla kuvilla haetaan tukea sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät itsekään ole metsänhoidon asiantuntijoita. Myös Rahkio haluaa Evolle matkailijoita ja heille mahdollisuuksia majoittua, ja pitää sen vuoksi Metsähallituksen yleissuunnitelmaa hyvänä.

Esityksen oli valmistellut maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki, joka oli mukana myös suunnitelmaa laatineessa työryhmässä. Yleissuunnitelmassa ei erikseen oteta kantaa Evon metsäopiston kohtaloon, mutta Evo-keskuksen alueelle on piirretty (kuvassa) runsaasti uusia majoitusrakennuksia opiston alueelle. Lähteenmäen mukaan tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että Metsäopiston toiminta olisi uhattuna.
– Ei missään tapauksessa. HAMKin toiminta jatkuu entisellään. Opetusmetsä ja opetustoiminta on tarkoitus säilyttää kaikissa vaihtoehdoissa, Lähteenmäki sanoi Keski-Hämeelle lähettämässään sähköpostissa.

Kaikki Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa keskusteluun osallistuneet valtuutetut ymmärsivät Evon merkityksen lammilaisille. Moni otti kantaa myös tiedekansallispuiston puolesta. Keskustelun toivottiin pysyvän rauhallisena ja laaja-alaisena sitten, kun kaupungin lopullista kantaa Evon tulevaisuudesta muodostetaan. Sosiaalisessa mediassa keskustelu aiheesta kuitenkin kärjistyi ja kiihtyi koko maan laajuiseksi, ja tämä toivomus jäi ainakin ensimmäisenä iltana kaukaiseksi haaveeksi.

Lue myös: Somesota Evosta roihahti

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat