Pitäjät Tuulos

Paadenkolu jälleen puntarissa – uusi arviontiselostus lausuntokierroksella

Paadenkolun alue ilmasta kuvattuna. Kuva: Timo Ahola

Viime vuonna voimakkaan vastarinnan herättänyt Paadenkolun jätteenkäsittelyalueen rakentaminen on jälleen lausuntokierroksella.

Kuulemistilaisuutta ei  koronan vuoksi tällä kertaa järjestetä ollenkaan, mutta Envineer Oy:n tekemästä uudesta arviointiselostuksesta ehtii vielä esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja Ely-keskukselle.

Lausunnot  tulee toimittaa kirjallisina 27.11.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Selostukseen voi tutustua myös Tuuloksen kirjastossa.

Ely-keskus on lähettänyt 2.10. 2020 lausuntopyynnön lukuisille tahoille, jotka ottivat asiaan aiemmin kantaa jo arviointiohjelman käsittelyn yhteydessä.

Hämeen maakuntahallitus käsitteli asian 9.11. kokouksessaan ja ilmoitti, että alueelle soveltuu ainoastaan pilaantumattoman maa- ja kiviainesten otto- ja käsittelytoiminta. Hämeen Liitto oli valmis hyväksymään myös sen vaihtoehdon, että hankealueelle ei sijoiteta kiertotalouspuistoa tai muita toimintoja, ja hankealue säilyy nykyisellään.

Lisäksi Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että Mustajärventiehen kohdistuvan raskaan liikenteen merkittävän lisäyksen vuoksi tiehen kohdistuvia vaikutuksia olisi pitänyt arvioida huomattavasti perusteellisemmin kuin mitä nyt on tehty. Hämeen liitto painottaa, että hankkeen toteuttaminen edellyttää Mustajärventien olennaista parantamista.

Vaihtoehdot kaksi ja kolme, joissa Paadenkoluun esitetään sijoitettavaksi kiertotalousaluetta, eivät Hämeen liiton lausunnon mukaan sovellu maakuntakaavassa alueen käytölle osoitettuun tarkoitukseen.

Vaihtoehtojen esittely Ely-keskusken sivulla

Paadenkolu Keski-Hämeessä

Tagit

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski