Pitäjät Hauho Lammi Tuulos

Paadenkolusta satoja muistutuksia

Vesa Kaloinen (kok) nostaa kättään valtuuston kokouksessa havainnollistaakseen Paadenkolun sijainnin kymmeniä metrejä korkeammalla kuin sen lähistöllä olevat järvet. Kuva: Ruutukaappaus valtuuston kokoustaltioinnista.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantain kokouksessaan muun muassa Heli Jutilan laatimia katsauksia ympäristön tilan seurantaohjelmista viime ja tälle vuodelle, jotka oli annettu valtuustolle tiedoksi. Ympäristöviranomaisten ja erityisesti Heli Jutilan työ saivat valtuustolta runsaasti kiitosta. Vihreiden Päivi Sieppi muistutti myös, että ympäristöviranomaisen työ tehdään Hämeenlinnassa erittäin pienellä budjetilla ja hyvin vähäisillä resursseilla.

Vesa Kaloinen (kok) nosti aiheen yhteydessä esiin Tuulokseen Paadenkolun kierrätyspuiston nimellä suunnitellun rakennusjätteen käsittely- ja kierrätysalueen, jonne tavoitellaan muun muassa lumenkaatopaikkaa ja jopa vaarallisten jätteiden loppusijoituspaikkaa. Hanke on herättänyt voimakasta huolta Tuuloksessa ja sitä vastustavaan adressiin kerättiin yli 400 nimeä, joka vastaa noin nejännestä Tuuloksen asukasluvusta.

Valtuustossa kuultiin myös Paadenkolua puoltavia mielipiteitä. Hauholainen Anni Puntila (kok) pahoitteli voimakkaasti valtuuston negatiivista suhtautumista yrittäjyyteen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Juha Tuomi (kok) totesi, ettei hänkään halua heittää yrittäjyydelle kapuloita rattaisiin vaan toivoo, että esitetyistä vaihtoehdoista hyväksyttäisiin se, jonka mukaan alueella käsiteltäisiin vain puhtaita maamassoja. Keskustan Timo Kaunisto muistutti, että kaikki ne jätteet, joita kiertotalousalueilla käsiteltäisiin, ovat kaikki ihmisen tuottamia ja kyseessä on uudenlainen liiketoiminta, jota tarvitaan. Hänkin oli kuitenkin sitä mieltä, että nyt suunniteltu paikka ei välttämättä ole tähän toimintaan sopiva.

Ideologiseen nokitteluunkin valtuustosalissa päästiin, kun vasemmistoliiton Irma Taavela iloitsi siitä, että Kaloiselta kuultiin uusi kokoomuslainen puheenvuoro, joka pystyy ottamaan huomioon ihmisten mielipiteet ja vielä ympäristönkin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok) kuitenkin muistutti, että ympäristö on Hämeenlinnassa yhteinen asia, jonka osoittaa myös kaupungin käynnistämä ohjelmatyö kaupungin saamisesta hiilineutraaliksi.

Muistutuksia Ely-keskukseen ja maakuntahallitukseen

Paadenkolu-hanketta on viime viikkoina käsitelty kahdessa eri yhteydessä. Ely-keskuksessa kerättiin mielipiteitä ympäristövaikutusarviosta ja maakuntahallituksessa käsitellään uutta maakuntakaavaa (2040). Tuuloksessa kerättiinkin nimiä ainakin kahteen eri adressiin.

Ely-keskuksesta saamiemme tietojen mukaan sinne meni Paadenkolusta yhdeksän lausuntoa ja 61 mielipidettä, joista osassa oli useita allekirjoittajia. Ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen kertoi, että Hämeen ELY-keskus antaa asiasta oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle 27.3. mennessä. Se julkaistaan myös hankkeen YVA-sivuilla.

Maakuntakaavaan tehtiin Paadenkolun osalta 230 muistutusta. Maakuntainsinööri Paula Mustonen kertoi, että tuuloslaisten maakuntahallitukselle keräämässä adressissa oli noin 125 allekirjoitusta. Huomautusten suuren määrän ei kuitenkaan uskota hidastavan maakuntakaavan käsittelyä.

– Tavoitteena on, että suunnitellussa aikataulussa pysytään. Muistutuksia on paljon, mutta suurin osa koskee tätä Paadenkolun aluetta, Mustonen sanoo.

Huolenaiheina korkeuserot ja valvonta

Marjatta Rahkio (kesk) lupasi syödä hattunsa, jos Hämeenlinnasta löytyy vielä tuhansia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Kuva: Esa Joensuu

Valtuuston kokouksessa asian esiin nostaneen Vesa Kaloisen mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että Paadenkolun alue on niin paljon korkeammalla kuin lähistön järvet. Hankealueen sijainti 140 metriä merenpinnan yläpuolella nostaa riskit valuma-alueen arvokkaan järviluonnon vahingoittumisesta hänen mukaansa niin suuriksi, ettei mitään jätteiden käsittelyä pitäisi sinne sijoittaa. Lähistöllä ovat sekä Suolijärvi että Kuohijärvi. Mauri Ojamäki (sdp) ilmaisi oman huolensa Suomen puhtaimpana tunnetun Kuohijärven puolesta ja Marjatta Rahkio (kesk) muistutti myös ympäristövalvonnan resurssien vähyydestä ja tarkan valvonnan välttämättä vaatimista lisäresursseista.

Laajemman ympäristökeskustelun yhteydessä Rahkio antoi lupauksen vanhan hattunsa syömisestä, jos Hämeenlinnasta löytyy vielä tuhansia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, niin kuin vihreitten Päivi Sieppi arveli. Rahkio sanoi, ettei vieläkään ole sinut uuden jätelainsäädännön kanssa eikä ymmärrä sitä, miksi yhteiskunta on halunnut sosialisoida ihmisten jätteet.

Keski-Hämeen saamassa lukijapalautteessa kiinnitettiin myös huomiota sekä toiminnan että sille asetettujen edellytysten valvontaan jo ennen toiminnan käynnistämistä. Hämeen Ely-keskuksen ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtisen mukaan ympäristölupien noudattamista valvotaan yleisesti tekemällä määräaikaistarkastuksia sekä tarkastamalla toiminnasta tehdyt raportit. Kuntakohtaisesti laaditaan vuosittain valvontaohjelma, jonka mukaan määräaikaistarkastukset tehdään.

Tarja Filatov (sdp), joka on myös maakuntahallituksen puheenjohtaja, kertoi että maakuntahallituksessa on jo epävirallisesti keskusteltu siitä, että hankkeen käsittelyssä on oltava erityisen tarkkana. Suunnitelmissa on hänen mukaansa järjestää keskustelutilaisuus hankkeesta asukkaiden kanssa.

Tuuloslaisten omaa aktiivisuutta asiassa kiiteltiin ja asukkaille haluttiin välittää se viesti, että valtuusto kuulee heidän huolensa. Hämeenlinnan valtuuston jäsenistä viisi on mukana maakuntahallituksessa ja kymmenen maakuntavaltuustossa, joka viime kädessä päättää maakuntakaavasta toukokuussa.

Katso videolta valtuuston keskustelu ympäristöasioista. Paadenkolua aletaan käsitellä kohdassa 30:17.

Lue myös lukijan mielipide: Suuronnettomuusvaarallinen EKO-kiertotalousalue maakuntakaavassa 2040

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi, Säästö-Karit
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski

MurmisP