Pitäjät Hämeenkoski Lammi

Pääjärven pintaa lasketaan juoksuttamalla Sahakosken padolla

Sahakoskenpadon sijainti. Kuva: Ely-keskus

Hämeen Ely-keskus on päättänyt laskea Pääjärven pintaa Sahakosken padon avulla. Juoksutuksen tarkoituksena on saada järveen tilaa kevään sulamisvesille ja pelivaraa kevättulvatilanteeseen.

Pääjärveä säännöstellään Teuronjoessa olevalla Sahakosken padolla. Mommilanjärveä ja Ansionjärveä säännöstellään Puujoessa, noin neljän kilometrin päässä Ansionjärven luusuasta sijaitsevalla Vuolteenkosken padolla. Säännöstelyn pääasiallisena tarkoituksena padoilla on tulvasuojelu, mutta säännöstelyä tarvitaan myös virkistyskäytön, kalatalouden ja vesiensuojelun turvaamiseksi.

Sahakosken ja Vuolteenkosken padon luvanhaltijana toimiin Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun perkausyhtiö. Järvien ja patojen sijainnit näkyvät liitteenä olevalla kartalla.

Säännöstelystä – miksi säännöstellään?

Pääjärven alajuoksun tulvien ehkäisemisen näkökulmasta katsottuna Pääjärven vedenpintaa tulisi alentaa riittävästi lupaehtojen rajoissa ennen kevään tulvia. Tämän niin sanotun kevätkuopan tarkoituksena on tehdä järveen tilaa lumen sulamisvesille. Juoksutusta kannattaa tehdä etupainotteisesti, jotta tulvan aikaan Pääjärven juoksutusta on mahdollista pienentää ja näin helpottaa alajuoksun tulvatilannetta.

Säännöstelyä ohjaa vesilainmukainen lupa, jossa on määritetty tietyt ylä- ja alarajat vedenkorkeuksille sekä ehtoja virtaamille. Säännöstelyluvan haltija noudattaa säännöstelyluvassa annettuja lupaehtoja ja ELY-keskus valvoo lupaehtojen noudattamista. Vesilain mukaista säännöstelylupaa haetaan Aluehallintovirastosta.

Pääjärven ja Mommilanjärven ajankohtaista vedenkorkeustilannetta voi seurata Suomen ympäristökeskuksen vesistöennuste -verkkosivuilla.

• Liite: Patojen sijainnit kartalla

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi, Säästö-Karit
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski