Pitäjät Hauho Lammi Tuulos

Piispantarkastus käyntiin

Piispa Matti Repo. Kuva: Maria Ilonen

Hauhon seurakunnassa aloitettiin syyskuun viimeisenä sunnuntaina piispantarkastus, kun Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, tuomiokapitulin asettamat prosessikonsultit Timo Frilander ja Sari Lehtinen sekä asessori Juha Itkonen saapuivat Hauholle. He osallistuivat ensin yhteiseen messuun Hauhon kirkossa ja sen jälkeen jatkettiin työskentelyä seurakuntakeskuksessa seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien kiinnostuneiden seurakuntalaisten kanssa. Piispantarkastus on kaikille avoin tapahtuma. Edellinen piispantarkastus Hauholla suoritettiin vuonna 2013.

Piispantarkastus on Tampereen hiippakunnassa noin puolen vuoden mittainen oppimisprosessi, joka laitettiin nyt vasta käyntiin. Varsinainen tarkastus tapahtuu huhtikuussa.

-Piispantarkastus on jäänyt terminä elämään, vaikka nykyään on kysymys enemmänkin ohjatusta toiminnasta ja seurakunnan itsearviointiprosessista, jonka päämääränä on tukea ja neuvoa seurakuntaa tavoitteissaan. Tämän hetken tavoitteena on laatia uusi pitkän ajan seurakuntastrategia vuoteen 2030. Edellinen strategiamme päättyy tähän vuoteen, kertoo Hauhon kirkkoherra Tapani Vanhanen.

Tarkastusprosessiin kuuluu aloituksen lisäksi kolme ohjattua työskentelypäivää sekä lakimiesasessorin ja lääninrovastin suorittama arkiston ja hallinnon tarkastus. Huhtikuun 16.-18. päivä suoritetaan piispanvisitaatio

— Vuosikymmeniä sitten piispantarkastukseen kuului seurakuntalaisten äänen kuuleminen. Jumalanpalveluksen jälkeen piispa kysyi seurakuntalaisilta, onko heillä kommentoitavaa seurakunnan asioiden hoidosta. Nyt päätettiin siirtää se tähän alkuun Tapani Vanhasen ehdotuksesta, sanoi piispa Matti Repo.

Piisp Matti Repo ja prosessikonsulltit Sari Lehtinen ja Timo Frilander Hauholla. Kuva: Maria Ilonen

Prosessikonsulttien Sari Lehtisen ja Timo Frilanderin ohjauksessa työskenneltiin työryhmissä Megatrendi- korttien avulla.

Huhtikuussa, kun piispantarkastus saatetaan päätökseensä, toivotaan Hauhon seurakunnan uuden strategian olevan jo hahmottuneena melko pitkälle, vaikka valmis sen ei silloin vielä välttämättä tarvitse olla. Käynnistämistilaisuudessa työskenneltiin ryhmissä, joista jokainen katsoi asioita eri näkökulmista. Valittavana oli Hauhon seudun, Hauhon seurakunnan, evankelis- luterilaisen kirkon , nuorison, ikääntyneiden ja työssä käyvän väestön näkökulmat. Kun kaikki olivat hakeutuneet mieleiseensä ryhmään, tulevaisuutta tarkasteltiin Megatrendi-korttien kautta. Megatrendi- kortit ovat Sitran kehittämä menetelmä, ja niihin on kerätty ajankohtaisia trendejä liittyen niin ilmastoon, talouteen kuin digitalisaatioonkin. Kukin ryhmä tarkasteli trendejä omasta näkökulmastaan ja nosti esiin tärkeiksi kokemansa trendit.

Piispantarkastus alkuun Hauholla. Kuva: Maria Ilonen

Ryhmissä pohdittiin ajankohtaisia trendejä eri näkökulmista käsin. Päivän annin ja seurakuntalaisille osoitetun kyselyn kautta lähdetään suunnittelemaan uutta strategiaa.

Strategiaa pohdittaessa kiinnitetään huomiota siihen, mitä tulevaisuuden seurakunnalta halutaan ja miten siihen tavoitteeseen päästäisiin. Haasteena ovat muun muassa syntyvyyden lasku, väestön ikääntyminen ja sitä kautta väen väheneminen. On pohdittava, millaisia vaikutuksia niillä on kymmenen vuoden kuluttua.

— Seurakunnan tehtävänä on edelleen pitää valoja päällä ja antaa turvallisuutta. On mietittävä, miten se on mahdollista kymmenen vuoden kuluttua, Tapani Vanhanen summasi, kun kirkkoherra ja luottamushenkilöt laitettiin vielä pohtimaan, miten esiin nousseiden teemojen puitteissa seurakunnan toimintaa tulevaisuuteen voidaan kehittää.

Pohdituista lähtökohdista sekä nyt jo internetissä seurakuntalaisille julkaistusta kyselystä käsin, lähdetään strategiaa suunnittelemaan. Kyselyssä kysellään toiveita ja palautetta seurakunnan toiminnasta ja se on mahdollista täyttää marraskuun loppuun asti. Vaikka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esillä oleminen koetaan myös seurakunnassa välttämättömäksi, oli huomionarvoista, että koronakeväänä kokoontumisten lakattua, Hauholla ehdittiin kaivata seurakunnan perinteisiä kokoontumisia, kuten kinkereitä.

Myös Lammilla käynnistyi piispantarkastus viime sunnuntaina. Seurakunnan verkkosivuilla on ollut käynnissä kysely, jolla kartoitetaan seurakuntalaisten toiveita ja mielipiteitä Lammin seurakunnan toiminnasta.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat