Pitäjät Hämeenkoski Hauho Lammi Tuulos

Pitäjissä etäopetus ei ole tekniikasta tai taidoista kiinni

Kuva: Nikke Keskinen

Hauholla, Lammilla ja Tuuloksessa kouluilla ei ole ollut ongelmaa tarjota oppilaille tietokoneita. Isolla osalla oppilaista on omat tietokoneet ja kouluilla on kymmenittäin koneita varastossa. Kunnat ovat myös liisanneet koneita koulujen oppilaiden käyttöön.

Myös Hämeenkoskella koneita on riittänyt kaikille etäopiskelijoille, mutta kuntana Hollola on lähtenyt mukaan valtakunnalliseen kampanjaan, jolla kerätään tietokoneita vähävaraisten perheitten lapsille.

Eteläisissä koneita on riittänyt kaikille

– Oppilailla on suurella osalla omat koneensa. Neljäsluokkalaisilla on käytössään koulun kautta saadut iPadit. Chromebookeja meillä on yhteensä 30, joista 17 on tällä hetkellä annettu koteihin lainaksi. Meillä on ehkä viitisentoista konetta varastossa, sanoo rehtori Joonas Rokkanen Eteläisten koululta.

Eteläisissä ykkös- ja kakkosluokkaisetkin käyttävät jossakin määrin etätyökaluja.

– Lapset osaavat yleesä hyvin, mutta pienemmät tarvitsevat vanhempaa ainakin taustatueksi, sanoo rehtori Rokkanen.

Hänen mukaansa koneet ovat säilyneet kodeissa hyvässä kunnossa. Perheet ovat selvinneet koneiden kanssa hyvin.

–Tietenkin niissä perheissä, joissa on monta konetta samanaikaisesti käytössä eri ikäisillä lapsilla voi olla haasteellista.

Rokkanen ei pidä ulkopuolelta hankittavia koneita ongelmattomina.

– Laitehankinnat pyritään tekemään keskitetysti kaupungin tasolla.

Hakkalassa konekanta riittää

Hakkalan yläsasteen ja lukion rehtori Esa Kähkösen mukaan konekanta riittää hyvin. Seiskaluokkalaisilla on käytössään kaupungilta saadut omat Chromebook-tietokoneet. Sen sijaan 8–9-luokkalaisilla ei ole omia laitteita, mutta heillä on käytössään koulun kaupungilta vuokraamat koneet. Kähkösen mukaan koululla on noin 60 tietokonetta.

– Näyttää siltä, että ne riittävät hyvin, ja lisäksi osalla oppilaista on omia koneitaan.

Myös Kähkösen mielestä joidenkin yritysten ajatus lahjoittaa koneita oppilaiden käyttöön on ilahduttava, mutta siihen liittyy myös haasteita.

– Ongelmat liittyvät tietoturvaan, ohjelmistoihin ja lisensseihin. Jos oppilaille hankittaisiin vieraita koneita, pitäisi yhteensopivuus varmistaa monella tavoin. Etäopetuksen käynnistämisvaiheessa on jonkin verran ilmennyt yhteysongelmia, mutta nyt vaikuttaa siltä, että opetus eri oppimisalustoilla on käynnistynyt hyvin, Kähkönen kertoo.

Opettajien, ohjaajien ja oppilaiden valmiudet etäopetukseen ovat hänen mukaansa olleet Lammilla hyvät.

– Vanhempien tuki tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on ollut korvaamaton, vaikka opetuksen järjestäminen on luonnollisesti koulun vastuulla, sanoo Kähkönen.

Jukka Isotalo

Alvettulan koulun rehtori Jukka Isotalon mukaan koulu on taannut kaikille asiallisen laitteen etäopiskeluun. Kuva: Jukka Isotalo

Tuuloksessa on tehty digiloikkaa

Tuuloksessa oppilaita on 90, joista noin 20 oppilaalla on koulun kautta saadut koneet.

– Pienemmät oppilaat käyttävät osin kirjoja, mutta he ovat myös opetelleet esimerkiksi Teams-alustaa vanhempien avulla. Myös oppikirjakustantajien digitehtäviä tehdään. Youtubesta löytyy myös käyttökelpoista materiaalia, esimerkiksi englanninkielisiä lauluja on käytetty hyväksi. YleAreenan palveluja on käytetty myös. Osalla oppilaista on omia koneita ja osalla koulun koneita. Konekanta riittää hyvin, kertoo Tuuloksen koulun rehtori Antti Lamminpää.

Valmiudet etäopetukseen ovat hänen mukaansa Tuuloksessa hyvät.

– Vanhemmat oppilaat osaavat käyttää muun muassa pilvipalveluita hyväkseen. Tekniset valmiudet ovat koulun osalta hyvät. Etäopetus tuli kuitenkin äkkiä ja paljon opeteltavaa on ollut sekä koulun että varmasti kotienkin päässä. Nyt se kuuluisa digiloikka on sitten otettu osin pakon sanelemana, Lamminpää kertoo.

Myöskään Tuuloksessa ei koeta, että lahjoituskoneet olisivat tarpeen.

– Koneet eivät välttämättä soveltuisi ohjelmistolle. Toisaalta lisäkoneille ole tällä hetkellä tarvettakaan, sanoo Lamminpää.

Alvettulassa kaikkilla asiallinen laite

Alvettulassa koulu on taannut kaikille konetta tarvitseville lainaksi asiallisen laitteen. Myös Hämeenlinnan kaupungin oma Airo-työpöytä tarjoaa Alvettulan koulun rehtori Jukka Isotalon mukaan tasapuolisesti etätyökalut oppilaiden käyttöön. Vain nettiyhteys jää kodin vastuulle.

– Älypuhelin löytynee melkein kaikilta. Silläkin on periaatteessa pääsy Airo-työkaluihin. Näppäimistöllinen kannettava sisäänrakennettuine kameroineen ja mikrofoneineen on kuitenkin paras laite työskentelyyn. Niitä on nyt paljon lainattu koteihin. Koulun koneet ovat riittäneet täyttämään kotien tarpeet, sanoo rehtori Isotalo.

Maria Keskinen. 

Maria Keskisen työpaikka on keittiön pöydän ääressä, jossa hän tarkistaa oppilaiden päivän palautuksia ja suunnittelee huomisen koulupäivän sisältöä. Kuva: Nikke Keskinen

Hollola mukana Kaikille kone -kampanjassa

Hämeenkoskella tabletit ja hybridit ovat apulaisrehtori Maria Keskisen mukaan riittäneet hyvin.

– Jo opetussuunnitelmassakin edellytetään riittävää laitekantaa TVT-opsin toteuttamiseksi, ja viime syksynä sattumoisin harjoittelimmekin jo nyt tarvittavia taitoja koronasta vielä mitään tietämättä. Meiltä on lainattu 13 tablettia ja aika monella on omat tietokoneet. Jotkut huoltajat ovat ostaneet omia koneita lapsilleen, Keskinen kertoo.

Hollola on hänen mukaansa hankkinut laitteet kaikille kouluille.

– Kaikkiaan meillä on tabletteja ja hybridejä niin, että kaikilla oppilailla on tarvittaessa käytössään koulupäivän aikana laite, eli noin 110 kappaletta, sanoo apulaisrehtori Maria Keskinen.

Keskisen mukaan koulun koneet ovat säilyneet oppilailla hyvin.

– Tietysti vahinkoja voi sattua, ja tabletti esimerkiksi pudota, mutta kaiken kaikkiaan oppilaat osaavat käyttää ja ylläpitää koneitaan hyvin. Nuorimpien oppilaiden kohdalla toivotaan, että lainalaitteen käyttö on huoltajien takana, Keskinen sanoo.

Koronaviruksen aikainen etäopiskelu on kuitenkin Hollolan kunnan mukaan tuonut mukanaan haasteen oppilaiden yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua etäopetukseen sekä tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen. Hollolan kunta onkin ilmoittautunut mukaan Kaikille kone -kampanjaan.

Kaikille kone -kampanja haastaa yritykset lahjoittamaan kannettavia tietokoneita Suomen oppilaiden käyttöön. Kampanja on useiden teknologiayritysten ja yhteiskunnan toimijoiden yhteinen kädenojennus oppimisen hyväksi.

– Kampanjassa mukana olemalla haluamme varmistaa tasa-arvoisen oppimisen mahdollisimman monelle tässä nopeasti käynnistetyssä etäoppimisessa. Kukaan ei saisi jäädä opinnoissaan jälkeen tietokoneen puutteen vuoksi. Tavoitteena on saada kuntaan kampanjan kautta 20–25 konetta jaettavaksi erityisesti vähävaraisten perheiden lapsille. Mikäli tarve tulee esille, kone pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan, Hollolan kunta tiedottaa.

 

 

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat