Pitäjät Hauho Lammi Tuulos

PK-barometri: Hämeenlinnan seudulla on orastavaa odotusta paremmasta

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta yritysten arviot lähiajan suhdannekehityksestä ovat luottavaiset.

Kanta-Hämeen yrityskentän suhdannenäkymät kevään Pk-yritysbarometrissa olivat suhteellisen neutraalit. Yleisen suhdannenäkymän saldoluku Kanta-Hämeessä oli 3 prosenttiyksikköä pakkasella. Kanta-Hämeen sisällä positiivisimmat näkymät löytyivät Hämeenlinnan seudulta, +10 %, ja heikoimmat Forssan seudulta, -24 %.

– Odotuksissa on hento käänne parempaan viime syksyn näkymiin verrattuna. Hämeenlinnan seudun tulevaisuus näyttää suhdanteiden osalta positiivisempana kuin maassamme keskimäärin, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka analysoi tulosta.

Maakunnallisesti täällä ollaan naapureita pessimistisempiä. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on Kanta-Hämettä positiivisemmat odotukset suhdannenäkymien ollessa plussalla kaksi prosenttiyksikköä.

Pk-yritysbarometrin mukaan 38 prosentilla eli lähes kahdella viidestä Hämeenlinnan seudun yrityksellä on halu kasvaa joko voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan.

– Seudullisten yrityspalvelutoimijoiden pitäisi pystyä tunnistamaan nämä tarpeet ja tukea kyseisiä yrityksiä pyrkimyksissään. Jos onnistumme tässä, saamme lisää työtä ja työpaikkoja, verotuloja sekä hyvinvointia, Juha Haukka haastaa.

Yritystoimintansa lopettamista suunnittelee noin kolme prosenttia vastaajista. Kanta-Hämeessä tämä tarkoittaa noin 200–300 yritystä. Koronatilanteeseen säädetty konkurssisuoja ja lainsäädäntö muuttuivat helmikuun alusta, joten on olemassa suuri riski, että konkurssien määrä voi lähteä vielä kevään aikana kasvuun. Merkittävimpiä velkojia ovat verottaja ja eläkeyhtiöt.

– Pk-yritykset ovat kuitenkin selviytyneet koronavuodesta hyvin. Konkursseja oletettiin tulevaksi huomattavasti enemmän jo syksyllä. Tarkkailemme Hämeen Yrittäjissä edelleen konkurssien määrän kehitystä ja arvioimme tehostettujen tukitoimien tarvetta, Haukka kertoo.

Kohtuullisista liikevaihto-odotuksista huolimatta joka neljäs kantahämäläinen yritys kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Näistä yrityksistä noin puolet näkee ratkaisuna lomauttamisen ja noin neljännes irtisanomisen. Toisaalta kasvuhakuiset yritykset kokevat ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kasvun esteeksi.

Merkittävimpiä ulkopuolisen rahoitustarpeen käyttökohteita ovat kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit sekä käyttöpääoma yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen.

Suomen valtion omistama erityisrahoittaja Finnvera Oyj tarjoaa pk-yrityksille lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia. Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Juha Ketola kertoo, että Finnveran rahoituksen kysyntä suorastaan räjähti viime keväänä. Yritykset hakivat rahoitusta enimmäkseen maksuvalmiutensa turvaamiseen.

– Poikkeuksellista tässä kriisissä on, että rahoitusmarkkinat toimivat. Kanta-Hämeessä ainoastaan kolme prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei ole saanut hakemaansa rahoitusta. Se on normaali määrä hyvänäkin suhdanneaikana, Ketola huomauttaa.

Maakunnassa tehdään omistusjärjestelyjä ja yrityskauppoja. Se on Juha Ketolan mielestä myönteinen signaali.

– Maakunnassa uskotaan tulevaisuuteen, kun luottamusta yrityskauppojen toteuttamiselle löytyy, Ketola ynnää.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin.

Kanta-Hämeestä kevään 2021 yritysbarometriin vastasi 245 yritystä (koko Suomi 5 553). Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Plussalla oleva saldoluku tarkoittaa, että kyselyyn osallistuneiden yrityksen joukossa on enemmän myönteisesti odotuksiaan kuvanneita yrityksiä kuin kielteisesti tulevaisuuteen suhtautuneita.

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat