Pitäjät Lammi

Somesota Evosta roihahti, Metsähallitus perui harvennushakkuut

Kulotus on metsän monimuotoisuutta lisäävä luonnonhoidollinen toimenpide. Kuva: Metsähallitus/Keijo Kallunki

Metsähallituksen piti tehdä harvennus- ja poimintahakkuita Evon retkeilyalueella maalis–huhtikuussa. Kohteet olivat Metsähallituksen tiedotteen mukaan mänty- ja kuusivaltaisia harvennusmetsiköitä, sijoittuen eri puolille retkeilyaluetta. Noin 25 hehtaarin harvennusten lisäksi oli tarkoitus tehdä erirakenteistavia poiminta- ja väljennyshakkuita noin 7 hehtaarin alalla. Lisäksi suunniteltiin luonnonhoidollista polttoa valmistelevan harvennuksen tekemistä. Nyt vain viimeisin toteutuu, kun Metsähallitus joutui voimakkaan somekohun myötä keskeyttämään jo aloitetut hakkuut.

– Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvä noin 11 hehtaarin alue Tavilammen-Rillitien risteyksessä harvennetaan. Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä. Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos, totesi Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhonen Metsähallituksen tiedotteessa.

Julkisuudessa nousi kohu Metsähallituksen käynnistämistä hakkuista alueella, jota suunnitellaan kansallispuistoksi. Aiheeseen otettiin laajasti kantaa muun muassa Kansallispuistot tutuiksi -ryhmässä, jonka vetäjiin kuuluva Pepe Forsberg on mukana myös Evon kansallispuiston tiedetyöryhmässä. Myös Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri julkaisi kannanoton, jossa vaadittiin kulotushakkuun keskeyttämistä. (Lue kannanotto kokonaisuudessaan).

– Katsoimme parhaaksi, että toteutamme vain luonnonhoidollisen kulotuksen valmistelevat hakkuut. Totta kai myös yleisön palautteella on merkitystä, lisäksi kävimme keskustelua ohjaavien ministeriöiden kanssa. Muiden hakkuiden osalta jäämme odottamaan päätöstä Evon mahdollisesta kansallispuistosta, Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Pasi Korteniemi totesi.

Suunnitellut käsittelyt eivät Metsähallituksen mukaan olisi vaikuttaneet itse kansallispuistohankkeeseen, vaan ne olivat osa retkeilyalueen tavanomaista toimintaa, harvennushakkuista oli päätetty jo vuosina 2017–2020.

– Evolla toimitaan Metsähallituksen laatiman hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Retkeilyalueilla ei tehdä avohakkuita. Hakkuita ei tehdä vanhoissa luonnontilaisissa metsissä, toimimme vain metsätalouskäyttöön varatuissa hoidetuissa metsissä. Hakkuut tehdään harvennushakkuuna tai peitteisen metsänkäsittelyn menetelmillä, Korteniemi kertoi Keski-Hämeelle.

– Tavilammen-Rillitien kohde on Evon palojatkumoihin sisältyvä viljelty 55-vuotias männikkö. Kyseessä on monimuotoisuutta lisäävä luonnonhoidollinen toimenpide, jolla metsien rakenne monipuolistuu. Luonnonhoidollista polttoa edistävä hakkuu toteutetaan, jotta alue voidaan myöhemmin kulottaa.

Kansallispuistoon Metsähallitus kertoo suhtautuvansa neutraalisti.

– Emme ole puolesta eikä vastaan.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja ammatti-instituutin metsäoppilaitokset Evolla eivät liittyneet nyt käynnistettyihin hakkuisiin. Opetusmetsä on erotettu kansallispuistoksi suunnitellusta alueesta, ja siellä tehdään jatkossakin hakkuita opetuksen ehdoilla. Evon satavuotinen kulotusperinne jatkuu opetusmetsässä tänäkin keväänä, niissä puitteissa mitä korona tällä hetkellä oppilaitoksille asettaa, Evon kampukselta kerrottiin Keski-Hämeelle.

Lue myös: Metsähallitukselta Evolle oma suunnitelma

Kommentoi

Jätä kommentti

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat