Pitäjät Lammi

”Vahva osoitus päättäjien sivistystahdosta”

Juha Isosuo ja Sari Rautio. Kuva: Jussi Karvonen

Lammilla huokaistiin maanantaina helpotuksesta, kun apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo päätyi muuttamaan kaupunginhallitukselle tekemäänsä esitystä Lammin lukiosta. Esityslistassa apulaiskaupunginjohtaja Isosuon sanamuoto oli tämä:

Tehtyä selvitystä tulee jatkaa erityisesti Lammin lukion osalta, jonka kiinteistökustannusten vaikutus on osoittautunut merkittäväksi. Lisäselvityksen yhteydessä tulee tarkastella asiaa oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten pienentämisen ja alueellisen elinvoimavaikutuksen kannalta. Jatkoselvityksen yhteydessä tulee arvioida, onko perusteltua yhdistää Lammin lukio kaupungin muihin lukioihin.

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen Isosuo kertoi muuttaneensa päätösesitystään yhteisen keskustelun jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen tässä muodossa:

Lukioverkon selvitystyötä jatketaan. Lähtökohtana on löytää taloudellisesti kestävä tapa jatkaa lukiotoimintaa Lammilla. Lisäselvityksen yhteydessä tulee tarkastella asiaa oppilasmäärän kehityksen, kiinteistökustannusten pienentämisen ja alueellisen elinvoimavaikutuksen kannalta. Jatkoselvityksen yhteydessä tulee arvioida, onko Lammin lukion toimintaedellytyksiä mahdollista lisätä painottamalla tiettyjä erityisaloja tai -aineita kuten taide- ja taitoaineet, luonnontieteet, yrittäjyys, media tai esimerkiksi partio.

– Tilapalvelun ennakoinnin mukaan uuden koulukeskuksen rakentaminen tulee maksamaan 3,6 miljoonaan euroa enemmän, jos sinne rakennetaan tilat lukiolle. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi tilaratkaisua tulee tarkastella suhteessa koko Lammin koulukeskukseen. Voidaanko muun muassa ennakoida vahvasti aikaisempaa enemmän yhteisten tilojen käyttöä ja tilojen joustavuutta. Kun ikäluokat muuttuvat, tarvitaan vahvaa joustavuutta tilojen käytössä, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Isosuo Keski-Hämeelle.

Hän myös valoi uutta uskoa Lammille ja lukionsa kohtalosta hyvin huolestuneille lammilaisille:

– Päätösesityksessä ei ole ennakoitu Lammin lukion lakkauttamista, vaan tilanteen tarkempaa selvittämistä päätöksen tekemiseksi. Lammin lukion toiminnan kehittämiseksi on isoja mahdollisuuksia – ja niihin pitää ryhtyä ennen oppilasmäärien vähenemistä.

Esa Kähkönen ja Pirjo Sandelius

Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen ja Lammilaiset lukion puolesta -toimikunnan puheenjohtaja Pirjo Sandelius ovat tehneet paljon työtä Lammin lukion säilyttämisen puolesta. 1.9.2021 on  lukion 60-vuotispäivä, juhliakin merkkipäivän kunniaksi suunnitellaan. Jo syntyessään vuonna 1961 Lammin lukion sanottiin olevan osoitus lammilaisten sivistystahdosta. Pitäjän vahva reagointi lukionsa puolesta osoitti, että tuo tahto ei vuosikymmenten saatossa ole kadonnut, ja nyt sitä osoittivat Kähkösen mukaan myös Hämeenlinnan päättäjät.

”Suuri kiitos päättäjille”

Vaikka Lammilla olisi toivottu täysin selkeää ja lukiolle työrauhan takaavaa päätöstä lukion säilyttämisestä, pitää lukion rehtori Esa Kähkönen nyt tehtyä päätöstä vahvana osoituksena Hämeenlinnan päättäjien sivistystahdosta.

–Lammin lukio on jo nyt vetovoimainen ja omaleimainen lähilukio, ja sillä on tämän päätöksen mukaisesti erinomaiset edellytykset suuntautua tulevaisuuteen. Suuri kiitos päättäjille viisaasta ja rohkeasta päätöksestä, Kähkönen iloitsee Lammilaiset lukion puolesta -toimikunnan sosiaaliseen mediaan perustamassa ryhmässä ”Lammin lukion puolustajat”.

Lulu Ranne (ps.) kertoi maanantaisen kokouksen jälkeen tehneensä hallitukselle muokatun esityksen: Selvitys merkitään tiedoksi ja Lammin lukion toimintaa jatketaan ja kehitetään taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi.

– Olisin halunnut selkeän päätöksen siitä, että Lammin lukio saa jatkaa, niin ettei siihen taas muutaman vuoden kuluttua palattaisi. Kehittäminen on tärkeää, mutta lukiotyö ja sen kehittäminen tarvitsevat työrauhaa. Ranne perusteli ehdotustaan. Se ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Keski-Hämeen haastattelussa Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) kuitenkin painotti, että selvitystyön jatkaminen on tärkeää nimenomaan sen vuoksi, ettei asiaan taas pitäisi palata muutaman vuoden kuluttua. Lammin lukiohan on ollut lakkautusuhan alla ennenkin.

– Nyt olemme kaikki sitoutuneet siihen, että käärimme hihat ja yhdessä löydämme ne keinot, joilla Lammin lukiosta tulee vielä suurempi vetovoimatekijä Lammille, kuin se nyt on, Sari Rautio sanoo.

Esa Kähkönen kertoo nyt olevansa mukana siinä selvitysryhmässä, joka lähtee Lammin lukion tulevaisuuden mahdollisuuksia kartoittamaan.

– Lupaan tehdä rehtorina kaikkeni, että jatkoselvityksen valmistuttua lehtiotsikot ovat muotoa Lammin lukion toiminta jatkuu, KOSKA se pystyy kehittämään toimintaansa, Kähkönen sanoo.

Hallitus hyväksyi muun Isosuon esityksen sellaisenaan, joten  jatkoselvityksen tulee valmistua siten, että asia voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa. Kaupungin verkkosivujen mukaan valtuusto hyväksyy talousarvion marraskuun valtuustossa.

 

Edit: 4.4. Korjattu lukion merkkipäivä 60-vuotisjuhlaksi.

Mainoksia

Sosiaalisessa mediassa

TV-ohjelmat

Irtonumerot

Keski-Hämeen irtonumeroita myyvät:
Hauholla: S-market Hauho
Lammilla: Keski-Hämeen toimisto, K-Market Mallas, R-kioski, S-market Lammi
Tuuloksessa: S-market Tuulos
Hämeenkoskella: Sale Hämeenkoski